VNG verhoogt normbedragen onderwijshuisvesting

28 maart 2018

De Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) heeft besloten de gemeentelijke normbedragen met 40% op te hogen en twee facultatieve opslagpercentages van 5% en 10% te introduceren. De VNG volgt hiermee het advies op van de VNG-commissies Financiën én Onderwijs, Cultuur en Sport.

De VNG adviseert gemeenten om bij de begrotingsvoorbereiding van 2019 rekening te houden met een kostenstijging. Naast de aanpassing van de normbedragen wordt nog gekeken naar bestaande normering en nieuw beleid.  De verhoging van de normbedragen staat los van voorstellen (mbt. IHP’s, renovatie en het investeringsverbod) die voortkomen uit de commissie Nijpels.

De VO-raad is erg verheugd met deze ophoging. De normbedragen liepen al jaren ver achter bij de werkelijkheid van de bouwmarkt. Dat wordt nu rechtgetrokken, wat gesprekken tussen scholen en gemeenten over nieuwbouw aanzienlijk zal vergemakkelijken. Waarschijnlijk zal het op termijn ook tot hogere investeringen in scholenbouw leiden.