VO-content publiceert tabel met functionaliteiten digitale leerplatforms

06 juni 2019

VO-content heeft voor het eerst een overzicht gepubliceerd van functionaliteiten in digitale leerplatforms om open leermateriaal zoals de Stercollecties te gebruiken.

De leerplatformen die in de tabel zijn opgenomen hebben een samenwerkingsovereenkomst met VO-content in zake het toegang geven en het gebruiken van de Stercollecties in het leerplatform. In het voortgezet onderwijs zijn nog meer leerplatformen in gebruik dan de platformen die in de tabel staan.

Al langer zag VO-content de behoefte bij scholen aan zicht op welke functionaliteiten van leerplatformen beschikbaar zijn voor de Stercollecties van VO-content. Denk hierbij aan arrangeerbaarheid, ontwikkelen van eigen leermiddelen, rechtstreeks inlezen vanuit Wikiwijs, voortgang binnen de les- en leerdoelen koppelen aan de les. Met de gepubliceerde tabel heeft zowel de docent als de ict-manager een handig overzicht dat vertelt welke functionaliteiten worden ondersteund wanneer de leermiddelen van VO-content worden afgespeeld binnen een leerplatform.

Stichting VO-content is een initiatief van en voor scholen gericht op leren en onderwijzen op maat. Een van de instrumenten die zij daarvoor inzet en ontwikkelt is een vrij toegankelijke en open leermiddelenbank: de Stercollecties. Deze leermiddelen kunnen vanuit Wikiwijs van Kennisnet geïmporteerd worden in het digitale leerplatform van de school. Om gebruik te kunnen maken van het open leermateriaal van VO-content in het digitale leerplatform van de school, moet het platform een samenwerkingsovereenkomst hebben met VO-content.