VO-raad: ‘Iedere leerling minimaal één keer per week naar school’

01 februari 2021

Het OMT heeft advies uitgebracht over hoe de scholen na 8 februari les kunnen geven. Op basis van dit advies bepleit de VO-raad dat alle leerlingen in ieder geval één keer per week naar school komen.

Grote groepen leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan al vanaf half december niet meer naar school. Het is onwenselijk en onverantwoord om dit nog veel langer te laten voortduren. Er moet een plan komen waarin de ruimte die er wel is benut wordt om alle leerlingen weer naar school te laten gaan. Het OMT-advies biedt daar ook de mogelijkheid toe. Daarin staat dat leerlingen onderling en/of koppels van leerlingen 1,5 meter (‘of best haalbare, dichtst daarbij komende’) afstand moeten houden.

Wij pleiten ervoor dat de ruimte die het OMT biedt door scholen benut kan worden, zodat bijvoorbeeld iedere leerling minimaal één keer per week naar school komt. Dit is cruciaal voor het welzijn van de leerlingen en voor het broodnodige contact tussen leerling en school.