VO-raad neemt initiatief tot onafhankelijk onderzoek naar kwaliteit schoolexamen

25 juni 2018

Naar aanleiding van de grote problemen rond de examenpraktijk op twee vmbo-scholen in Maastricht roept de VO-raad zijn leden op om kritisch te kijken hoe de schoolexamens in de eigen school/scholen zijn georganiseerd. Daarnaast neemt de VO-raad het initiatief tot een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de schoolexamens en de positie van het pta hierin.

De situatie in Maastricht is vooral voor de leerlingen en ouders, maar ook voor de betrokken scholen een afschuwelijke situatie. Terecht gaat nu alle aandacht uit naar een oplossing voor deze leerlingen. Op dit moment wordt door de scholen per leerling onderzocht wat de mogelijkheden zijn om alsnog dit schooljaar te voldoen aan de exameneisen. De VO-raad steunt het zoeken naar  maatwerkoplossingen, zo mogelijk in samenspraak met het vervolgonderwijs.

We hebben nu nog geen gedetailleerd inzicht in wat er precies is fout gegaan op beide scholen. De ernst van de situatie roept vragen op die verder reiken dan de twee scholen in Maastricht. De VO-raad doet daarom een dringend beroep op zijn leden om, met het oog op de toekomst, binnen de eigen school of scholen kritisch te kijken naar de inrichting van de examens, of de afspraken die in het pta staan helder en werkbaar zijn en of er voldoende checks and balances zijn.

Omdat het schoolexamen een cruciaal onderdeel is van het eindexamen neemt de VO-raad daarnaast het initiatief om te komen tot een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de schoolexamens en de positie van het pta hierin. Dit om waar mogelijk verbetering aan te brengen én om te laten zien dat de sector het vertrouwen dat hij van de politiek en samenleving krijgt van het grootste belang acht.

In de media

Luister ook naar het gesprek met Paul Rosenmöller op Radio 1 (Nieuws en Co, 25 juni - fragment start om 18.10 uur). En zie het bericht van de NOS en het bericht van de Volkskrant.

Meer informatie 

Zie ook de 'Vragen en antwoorden ongeldige eindexamens vmbo maastricht' (25 juni 2018) en de Kamerbrief  over de onregelmatigheden bij examens vmbo-leerlingen in Maastricht' (22 juni 2018) op rijksoverheid.nl.