VO-raad niet betrokken bij activiteiten Stichting PubliekPrivaat

22 februari 2023

De afgelopen tijd heeft de VO-raad van meerdere scholen de vraag ontvangen of er sprake is van een samenwerking met de stichting PubliekPrivaat. Deze stichting organiseert diverse (online) bijeenkomsten over verschillende thema’s, waaronder onderwijshuisvesting en verduurzaming.

Een aantal scholen was in de veronderstelling dat de VO-raad betrokken zou zijn bij deze bijeenkomsten. De VO-raad wil benadrukken dat wij niet samenwerken met de stichting PubliekPrivaat of met hen in overleg zijn.