VO-raad ondertekent het Nationaal Preventieakkoord

26 november 2018

De VO-raad, MBO Raad en PO-Raad hebben op 23 november 2018 het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het akkoord waarmee het ministerie van VWS samen met een groot aantal partijen - waaronder het onderwijs - wil bijdragen aan een gezonder Nederland.

 Het Nationaal Preventieakkoord legt de focus op drie thema’s die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de ziektelast: roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. De ambitie is om de verwachte trends in de gunstige richting om te buigen, zodat er in 2040 minder mensen roken, problematisch alcohol gebruiken en overgewicht hebben.

Het akkoord bevat doelstellingen en acties waarmee de akkoordpartijen de ambities van het akkoord waar willen maken. Er wordt in het Preventieakkoord afgesproken dat een gezonde leefstijl onderdeel zou moeten zijn van het DNA van het onderwijs. Hierdoor zal ook de jeugd meer aandacht krijgen voor gezondheidsvaardigheden.

De activiteiten gericht op het onderwijs die hieraan vanuit dit akkoord bijdragen, zullen via het programma Gezonde School lopen. Zo moeten in 2020 alle schoolterreinen rookvrij zijn, 50% van alle schoolkantines gezond, is er een evidence-based aanbod van alcoholpreventie in po, vo en mbo beschikbaar en is er ondersteuning om lokaal gezonde schoolpleinen te realiseren in minimaal 200 gemeenten en scholen.

De VO-raad is in gesprek met het programmateam Gezonde School over aanpak en maatregelen n.a.v. het Preventieakkoord. We zullen hier op korte termijn op terugkomen en stimuleren scholen van harte hier zelf in hun lokale context werk van te maken.

 

Video

VO-raad directeur Joop Vlaanderen over het Nationaal Preventieakkoord