VO-raad roept leden op vmbo’ers met extra vak toe te laten op havo

13 juni 2019

De VO-raad roept schoolbesturen nogmaals op om gehoor te geven aan het advies om vmbo-leerlingen met een extra vak toe te laten tot de havo. Recente signalen van ouders en Kamerleden doen vermoeden dat sommige scholen hun toelatingsbeleid op dit punt nog niet aangepast hebben.

De nieuwe Wet Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo die per 1 januari 2020 (streefdatum) het doorstroomrecht van vmbo'ers naar de havo moet regelen, heeft vertraging opgelopen. Vmbo-leerlingen die - vooruitlopend op de nieuwe wet - een extra vak hebben gekozen, mogen van deze vertraging niet de dupe worden. Daarom adviseerde de VO-raad scholen in april om dit jaar al in de geest van het wetsvoorstel te handelen en vmbo-leerlingen met een extra vak toe te laten tot de havo, zonder hierbij aanvullende eisen te stellen. 
 

De Tweede Kamer overweegt om minister Slob een reactie te vragen op de berichten dat sommige scholen niet in lijn met het advies handelen. Daarbij wordt tevens gevraagd om aan te geven welke stappen hij zet om deze handelswijze te voorkomen.