VO-raad start campagne voor ondersteuning van kwetsbare leerlingen

04 april 2020

Ongeveer een vijfde van alle middelbare scholieren heeft moeite met thuisonderwijs. De structuur van de school is weggevallen, hun ouders kunnen hen niet helpen omdat zij in een vitaal beroep werken, of omdat ze niet zo goed Nederlands spreken, broertjes en zusje rennen rond en leiden hen af. Nu de scholen zeker nog tot het einde van de meivakantie gesloten zijn dreigen zij een forse leerachterstand op te lopen. Om dit te voorkomen is de actie Thuisschoolmaatje gestart, een initiatief om leerlingen die in deze tijden van afstandsonderwijs extra aandacht nodig hebben te koppelen aan vrijwilligers, die hen als maatje stimuleren en begeleiden.

Het idee voor dit project is geboren op Academie Tien, een middelbare school in het Utrechtse Leidsche Rijn. Op deze school wordt al sinds het begin van de schoolsluiting met veel succes gewerkt met vrijwilligers die leerlingen bij de les proberen te houden. In de praktijk betekent dit dat de vrijwilliger drie keer per week, ongeveer een half uur (video)belt met de leerling. Dit gesprek is vooral bedoeld om de leerling aandacht te geven, te stimuleren en te helpen met plannen en organiseren. Deze rol is aanvullend op de mentor; mentoren bepalen welke leerlingen een aanbod krijgen voor een maatje. Uiteraard wordt het contact tussen leerling en maatje, via de mentor, alleen tot stand gebracht als de ouders ermee instemmen. De vrijwillige maatjes krijgen vooraf een korte training.

Dit initiatief verdient een landelijke aanpak. Daarom start de VO-raad samen met Academie Tien de campagne ‘Thuisschoolmaatje’. Via www.thuisschoolmaatje.nl  kunnen vrijwilligers uit het hele land zich aanmelden. Daarnaast organiseert de VO-raad een netwerk van regiocoördinatoren die de vraag van scholen en het aanbod van vrijwilligers bij elkaar brengt. Zie: vo-raad.nl/thuisschoolmaatje

Uit een peiling onder 378 school bestuurders die de VO-raad hield, blijkt dat ongeveer 20% van de leerlingen moeite heeft met thuisonderwijs en extra aandacht nodig heeft. Daarnaast is er nog het probleem dat niet iedere leerling beschikt over een laptop of tablet. Ook is er actieve aandacht nodig voor leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is. Voor acties gericht op deze laatste groep ligt de regie bij de gemeenten. Uit de peiling van de VO-raad blijkt dat ruim 90% van de schoolbesturen bereid is de school beschikbaar te stellen om daar onder begeleiding afstandsonderwijs te volgen.

In een brief aan de Tweede Kamer over onderwijs op afstand (3 april) vraagt minister Slob extra aandacht voor leerlingen in kwetsbare posities. Voor hen en voor hun ouders en/of verzorgers heeft de huidige crisis grote impact.

Bekijk ook het item over Thuisschoolmaatje zoals te zien was op RTL Nieuws.