VO-raad: uitbreiding aanbod bestaande scholen altijd via RPO

24 maart 2022

Momenteel worden de aanvragen voor nieuwe scholen in het kader van de wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ beoordeeld. De VO-raad heeft eerder aangegeven kritisch te zijn op de wet, met name omdat het de gewenste samenwerking tussen scholen - in het kader van hun maatschappelijke opdracht - niet stimuleert. Recente ervaringen met nieuwe initiatieven hebben onze zorgen over deze wet bevestigd.

We zien dat enkele schoolbesturen hun bestaande aanbod willen uitbreiden door de nieuwe stichtingsprocedure voor nevenvestigingen te gebruiken. De VO-raad vindt echter dat het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) altijd de plek moet zijn waar schoolbesturen met elkaar het gesprek voeren over het onderwijsaanbod en eventuele uitbreiding daarvan. In een brief aan de Vaste Kamercommissie vragen we aandacht hiervoor en pleiten we voor aanpassing van de wet, zodat uit de wet blijkt dat aanvragen die via deze wet gedaan worden alleen gelden voor nieuwe scholen en dat het uitbreiden van onderwijs op een bestaande school dient plaats te vinden via het RPO.