Voion brengt arbeidsmarktontwikkelingen in beeld in Onderwijsatlas

11 oktober 2016

Voion heeft de Onderwijsatlas vo gepubliceerd. Deze atlas laat aan de hand van grafieken en kengetallen een samenhangend beeld zien van recente en toekomstige ontwikkelingen rond zes arbeidsmarktthema’s: het aantal leerlingen en wat dit betekent voor de werkgelegenheid, de samenstelling van het personeelsbestand, arbeidsvoorwaarden en hrm-beleid, routes naar het leraarschap, verzuim en sociale zekerheid en werktevredenheid. Op landkaarten ziet u in één oogopslag de regionale verschillen.

Met de Onderwijsatlas wil Voion kennis over de arbeidsmarktontwikkelingen op een toegankelijke wijze delen. Deze kennis kan scholen en andere betrokkenen helpen bij het vormgeven van arbeidsmarktbeleid, om zo uiteindelijk te komen tot voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor het vo.