Volgend schooljaar einde aan waardering 'Goed' of predicaat 'Excellent'

24 april 2023

Minister Wiersma schaft de waardering ‘Goed’ en het predicaat ‘Excellent’ op schoolniveau af. Hij volgt hiermee de motie van het lid Van Meenen (D66) die op 7 februari 2023 door de Tweede Kamer is aangenomen.

Vanaf 1 augustus gelden de aangepaste onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs zonder dit oordeel op schoolniveau. De predicaten die in juni 2023 voor het laatst worden uitgereikt gelden tot en met schooljaar 2025-2026. Eerder gegeven predicaten lopen drie jaar na hun uitgifte af. De waardering ‘Goed’ op het niveau van standaarden en op bestuursniveau blijven onderdeel van het reguliere inspectietoezicht.

In het voortgezet onderwijs heeft sinds de introductie een beperkte groep scholen een aanvraag van het predicaat gedaan. Hoewel er voor de betreffende scholen onmiskenbaar een stimulerende werking van het predicaat is uitgegaan, is in de optiek van de VO-raad het verstrekken van predicaten geen taak van de Inspectie.

De minister wil nog wel nieuwe manieren vinden om scholen te stimuleren hun kwaliteit te verbeteren. Hiervoor heeft hij een onderzoek aangekondigd.

Het onderzoekskader van de Inspectie zal vanaf 1 augustus 2023 ook op andere onderdelen gewijzigd worden. Zo ontwikkelt de Inspectie op verzoek van minister Wiersma een aanvullende standaard voor basisvaardigheden. In juni verwachten we hierover meer duidelijkheid.