Volgende stap gezet in bescherming privacy leerlingen

23 februari 2017

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat regelt dat scholen minder persoonsgegevens van leerlingen hoeven uit te wisselen met uitgeverijen als ze digitale leermiddelen gebruiken. In plaats daarvan komt er voor iedere leerling een pseudoniem. Het wetsvoorstel, dat door de VO-raad en ook educatieve uitgevers en distributeurs wordt ondersteund, is een volgende stap in het borgen van de privacy van leerlingen.

Het waarborgen van de privacy wordt steeds belangrijker nu scholen vaker met digitale systemen en leermiddelen werken. Scholen moesten tot nog toe relatief veel persoonsgegevens delen met bedrijven om de digitale leermiddelen of online lespakketten te kunnen gebruiken. Die situatie is onwenselijk, omdat het risico bestaat dat deze gegevens op straat terechtkomen na een hack of datalek.

Met de invoering van een pseudoniem in de vorm van een code kunnen scholen het inzicht houden in de vorderingen van hun leerlingen die werken met digitale leermiddelen, terwijl ze geen of slechts beperkte gegevens hoeven uit te wisselen met uitgeverijen en leveranciers. Zo hoeft bijvoorbeeld de geboortedatum en het geslacht van een leerling voortaan niet meer gedeeld te worden. Alleen de school weet dan de bijbehorende naam en of andere gegevens van de leerling.

Het wetsvoorstel is nu naar de Raad van State gestuurd. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer ermee instemmen. Naar verwachting kan de wet in 2018 ingaan en kunnen scholen dan ook met pseudoniemen werken.

Wat betekent dit voor scholen?

De VO-raad spreekt met educatieve uitgeverijen, distributeurs en softwareleveranciers over veilig gebruik van digitaal leermateriaal, waaronder het gebruik van een pseudoniem (de zogenaamde nummervoorziening). Zo worden ter voorbereiding op een goede implementatie van het pseudoniem op dit moment afspraken gemaakt over welke aanpassingen leveranciers moeten doen om hun systemen geschikt te maken voor het werken met pseudoniemen. Lees meer over nummervoorziening op nummervoorziening.nl.

Op basis van de afspraken in het privacyconvenant – met bijbehorend modelbewerkersovereenkomst – kunnen scholen nu al zelf afspraken maken met leveranciers over welke persoonsgegevens van leerlingen worden gedeeld, en daarmee dus ook over welke gegevens niet worden gedeeld. Daarnaast kunnen scholen zelf aan de slag met bewustwording van personeel en leerlingen. De brochure Privacy in 10 stappen van Kennisnet helpt hierbij. Kennisnet heeft ook een online aanpak informatiebeveiliging en privacy met meer informatie over het omgaan met privacy als school.