Vooralsnog geen compensatie voor hogere energiekosten

07 september 2022

Het ministerie van OCW geeft scholen vooralsnog geen vorm van compensatie voor de sterk gestegen energielasten. Dat geeft het ministerie aan in gesprekken met de VO-raad. De onlangs toegekende prijsindexatie 2022 ter bekostiging van de exploitatielasten van scholen is 4,25% en gezien de hoge inflatie niet afdoende.

Zoals in de hele maatschappij hebben ook schoolorganisaties in toenemend mate te maken met hogere energielasten. Daar waar veel scholen vielen (of nog vallen) onder langetermijncontracten zal, naar mate de tijd verstrijkt en contracten verlopen, ook hier de pijn gevoeld worden van steeds hogere energielasten.

Extra lastig is de situatie voor schoolbesturen met leveringscontracten die onder de sanctiemaatregelen tegen Rusland vallen. Aan hen is, net als aan onder andere gemeenten, de verplichting opgelegd deze contracten voor 1 oktober 2022 op te zeggen. Gevolgen voor schoolbesturen, als men al een andere aanbieder vindt: veel hogere energielasten. Op 6 september 2022 gaf, op aandringen van een meerderheid in de Tweede Kamer, minister Jetten aan dat de verplichting om over te stappen wordt uitgesteld naar uiterlijk 31 december 2022. In een aantal gevallen hebben schoolbesturen al vanwege de sancties hun energiecontract opgezegd en een nieuwe leverancier gevonden. Nu de sanctieverplichting uitgesteld is tot 1 januari 2023 en er in de Kamer, onder andere door het CDA, rekening mee wordt gehouden dat van uitstel afstel komt, rijst de vraag of deze ‘voortvarende’ scholen niet gecompenseerd moeten worden. Uiteraard brengt de VO-raad dit onder de aandacht van het ministerie van OCW.

Sowieso bereiken ons veel vragen over eventuele compensatie van gestegen energielasten. Ook dit brengen wij bij herhaling onder de aandacht van OCW. Het ministerie herkent dit uiteraard maar heeft hier wel te maken met het feit dat dit niet alleen in het onderwijs speelt maar in de hele maatschappij.