Voorbereidingen voor nieuwe onderhandelingen CAO VO

28 maart 2024

In juni starten de onderhandelingen over een nieuwe cao voortgezet onderwijs vanaf 1 oktober 2024. De komende weken zal de VO-raad in zijn geledingen de inzet bepalen hiervoor.

Webinar voor leden op 18 april

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn het lerarentekort, werkdruk, taakbeleid, de bovenwettelijke uitkeringen, stagevergoedingen en loon. Op donderdag 18 april 2024 organiseren we van 13.00 tot 14.00 uur een webinar voor leden om hierover in gesprek te gaan.