Voorlopig geen laag btw-tarief op digitale leermiddelen

19 juni 2017

De mogelijkheid voor Nederland om het btw-tarief op digitale publicaties (zoals e-books) te verlagen, is voorlopig van de baan nu Tsjechië nieuwe Europese wetgeving hierover blokkeert. Eerder deze maand stemde het Europees Parlement wel in met het voorstel van de Europese Commissie om elke lidstaat zelf te laten beslissen over de hoogte van de btw op digitale publicaties.

Op 1 december 2016 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor nieuwe btw-regels, zodat het mogelijk wordt om in elk geval downloadbare e-books onder het lagere btw-tarief (6%) te plaatsen. Of dit ook voor meer geavanceerde digitale leermaterialen (elektronische diensten) zou gaan gelden, is niet zeker, maar aanpassing van de Europese regelgeving zou wel een stap in die richting zijn. De VO-raad zou het een hele positieve ontwikkeling vinden als het btw-tarief voor digitale publicaties kan worden verlaagd en vindt dat dit dan ook voor de overige digitale leermiddelen moet kunnen.

Op dit moment geldt voor digitale leermiddelen nog een btw-tarief van 21%, in plaats van het lagere tarief van 6%. Voor fysieke leermiddelen geldt wel het lagere tarief. Dit is zo vastgelegd in Europese regelgeving.

Voorstel geblokkeerd

Nadat de Europese Commissie en het Europees Parlement eerder positief stemden over de nieuwe regelgeving, is het voorstel nu geblokkeerd door de Eurogroep, de groep met alle ministers van financiën van de EU-lidstaten. Naar verluidt heeft Tsjechië tegen het voorstel gestemd, omdat het een andere btw-wet niet door de Eurogroep wist te loodsen. Om het voorstel aan te nemen, had de Eurogroep unaniem voor het voorstel moeten stemmen. Met de Tsjechische stem tegen het voorstel is een eventuele aanpassing van het btw-tarief voorlopig van de baan. Of en wanneer de Eurogroep zich in de toekomst opnieuw zal uitspreken over de aanpassing van de regelgeving is momenteel nog onduidelijk.

De VO-raad betreurt het dat de Eurogroep niet unaniem voor de aanpassing van de regelgeving heeft gestemd. Een lager btw-tarief voor digitale leermiddelen zou de keuze voor leermateriaal minder afhankelijk maken van de kosten ervan en de ontwikkeling naar vormen van blended learning kunnen versnellen.