Voorlopig noodoplossingen nodig voor papieren lesmaterialen

10 september 2021

The Learning Network (TLN/Van Dijk Educatie) streeft ernaar om alle lesmaterialen die op voorraad zijn uiterlijk 18 september verzonden te hebben naar leerlingen die op tijd hun boekenpakket hebben besteld. Dat blijkt uit gesprekken van de VO-raad en SIVON met TLN. Tot het is opgelost komen de meeste uitgeverijen met noodoplossingen.

De VO-raad is samen met SIVON in gesprek met TLN over de problemen bij de start van het schooljaar. Naar eigen zeggen wordt dit jaar vier tot vijf procent van de boeken te laat geleverd. In andere jaren ligt dit rond de 3 procent. Dat lijkt een verwaarloosbaar verschil, maar het betreft hier maar liefst 150.000 boeken. Onduidelijk is nog welk deel van de 150.000 boeken niet voorradig is. TLN heeft de VO-raad beloofd daar zo snel mogelijk duidelijkheid over te verschaffen. Het probleem zal uiterlijk week 43 (18 oktober tot 22 oktober) volledig zijn opgelost.

The Learning Network (TLN/Van Dijk Educatie) kampt met leveringsproblemen van gedrukt lesmateriaal. Enkele duizenden leerlingen beschikken daarom momenteel nog niet over een deel van hun boekenpakket voor het nieuwe schooljaar. Dat levert voor leerlingen en docenten vervelende situaties en studievertraging op.

Redenen voor vertraging levering lesmaterialen

In een gesprek met de VO-raad draagt TLN twee redenen aan voor te late levering:

  1. Te late aanlevering vanuit de uitgeverijen vanwege vertraging in de wereldhandel. Boeken worden gedrukt in Egypte en het Verre Oosten en zijn momenteel nog niet op bestemming.
  2. Personeelstekorten (uitzendkrachten). De groep uitzendkrachten waar TLN normaliter gebruik van maakt, studenten, zijn momenteel niet beschikbaar, bijvoorbeeld omdat zij werken in test- en/of vaccinatiecentra.
     

De VO-raad betreurt het feit dat deze problemen leiden tot te late leveringen. Onzes inziens was op deze problematiek te anticiperen. Leerlingen en leraren zijn daar nu de dupe van. De VO-raad roept distributeurs en uitgeverijen op in het vervolg beter te anticiperen op dit soort problemen.

Noodoplossingen bij meeste uitgeverijen

TLN heeft afspraken gemaakt met uitgeverijen over tijdelijke alternatieven. Met Noordhoff is afgesproken om digitale componenten van alle leermiddelen met een digitale component tijdelijk gratis beschikbaar te stellen aan leerlingen zonder boeken. Wanneer een digitale  component niet beschikbaar is, zal tijdelijk een PDF-versie van het boek beschikbaar worden gesteld. Afspraken over PDF-versies zijn ook gemaakt met Driestar, Boon, Pearson en L&M educatief. Deze uitgeverijen zijn daarover direct in contact met getroffen scholen.

Betrokkenheid VO-raad en SIVON

De VO-raad en SIVON zijn in gesprek met TLN. Daarin maken zij zich hard voor een duidelijke en volledige informatiestroom naar de scholen. Het belangrijkste nu is dat leerlingen en leraren over alternatieven beschikken en dat duidelijk is wanneer men over het volledige boekenpakket beschikt.