Voorlopige examenresultaten 2021-2022 beschikbaar in Vensters

15 september 2022

De voorlopige examenresultaten van vorig schooljaar zijn gepubliceerd in het ManagementVenster van Vensters. Scholen kunnen hier de (voorlopige) slaagpercentages, het gemiddelde resultaat op het centraal examen (per onderwijssoort en per vak) en het verschil tussen het centraal examen en het schoolexamen voor hun instelling bekijken.

De cijfers zijn terug te vinden in het ManagementVenster bij de school- en bestuursrapportages Examenresultaten, Examenresultaten (interactief), Examenresultaten vergelijking en in het Bestuursverslag.

Doordat er in 2019-2020 in verband met de coronacrisis geen centrale examens zijn afgenomen, ontbreken deze gegevens in de rapporten. Het driejaarsgemiddelde van het centraal examen is daarom berekend over de twee beschikbare jaren van de afgelopen drie jaar. 

Let op: in de rapporten vind je de voorlopige examenresultaten van tijdvak 1 en 2 met peildatum 1 augustus 2022. Deze gegevens kunnen afwijken van de definitieve examenresultaten. De definitieve gegevens komen rond eind december beschikbaar in het ManagementVenster en in Mijn Scholen op de kaart. Alle scholen beschikken eind december ook over de percentielscores.