Voorrangsprocedure voor onderwijspersoneel vanaf 21 september

18 september 2020

Vanaf maandag 21 september 2020 krijgt onderwijspersoneel in het primair en voorgezet onderwijs – onder voorwaarden – toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op Covid-19 bij de GGD. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor het voorkomen van uitval van onderwijstijd, zodat de continuïteit van het primair proces zo min mogelijk in gevaar komt.

De schoolleider bepaalt wie er voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt. De schoolbesturen ontvingen hiervoor op 18 september de benodigde informatie over de procedure waaronder een afwegingskader, standaard voorrangsverklaring en een niet-publiek telefoonnummer.

Er was sprake dat er al vanaf vrijdag 18 september met voorrang kon worden getest maar het inregelen van de voorrangsprocedure bij de GGD duurde langer dan gepland.

Afweging

De schoolleider moet voor het geven van een akkoord een integere afweging maken. Als de voorrangsprocedure vol loopt met niet-spoedeisende testen, kan de snelle doorlooptijd niet meer gerealiseerd worden. De voorrangsprocedure is alleen geoorloofd als de continuïteit van het primair proces in gevaar is. Dat wil zeggen dat er sprake van niet op te vangen lesuitval en/of dat een klas naar huis moet worden gestuurd.

Werkwijze

  • De medewerker meldt zich bij de schoolleider als zij/hij corona-gerelateerde klachten heeft;
  • De schoolleider kijkt of zij/hij in aanmerking komt voor de voorrangsprocedure, hiertoe komt een afwegingskader beschikbaar.

     

De GGD en alle instanties hebben erg hun best gedaan om de voorrangsprocedure voor het onderwijs te realiseren. De onderwijsorganisaties zijn blij dat dit op deze korte termijn is gelukt. Het is wel belangrijk dat de voorrangsprocedure door iedereen zorgvuldig wordt toegepast.