Voortgang ontwikkeling voorbeeldfuncties functiewaardering VO OOP

14 februari 2023

Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn sinds 2021 bezig met het maken van nieuwe voorbeeldfuncties voor onderwijsondersteunende functies in het voortgezet onderwijs. Momenteel worden de eerste functie-omschrijvingen getoetst in gesprekssessies met verschillende werknemers om wie het gaat. Denk daarbij onder meer aan conciërges, (technisch) onderwijsassistenten, administratief medewerkers, onderwijsondersteunende medewerkers en teamleiders.

De input uit deze gespreksessies is van groot belang omdat het uitgangspunt is om samen met de sector, dus met medewerkers uit de sector, het nieuwe voorbeeldmateriaal te ontwikkelen. De resultaten van de gesprekken leiden tot een advies aan de stuurgroep. Het streven is om het nieuwe voorbeeldmateriaal rond de zomerperiode gereed te hebben en daarna voor te leggen aan de CAO-tafel waaraan vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zitten.

Eerdere sessies

In 2021 zijn er afspraken gemaakt om nieuwe voorbeeldfuncties te ontwikkelen voor onderwijsondersteunende functies in het VO. In 2022 is daartoe een stuurgroep ingericht waarin werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd zijn. In datzelfde jaar zijn de eerste gesprekken gevoerd met werkgroepen waarin onder andere bestuurders, directeuren, HR- en andere staf- en onderwijsmedewerkers en FUWA-deskundigen uit het VO hebben geparticipeerd.

De resultaten van deze gesprekken leidden tot een advies aan de stuurgroep om de voorbeeldfuncties op een generiekere en meer abstracte wijze te beschrijven in de vorm van functiereeksen. Hiermee wordt een functiebouwwerk flexibeler en ontstaan loopbaanpaden die inzichtelijk zijn voor medewerkers.