Vragen over tijdspad gegevenslevering personeel niet in loondienst (PNIL)

19 juli 2022

In februari en april jl. heeft het ministerie van OCW brieven gestuurd naar alle schoolbesturen met daarin het verzoek om gegevens aan te leveren over personeel niet in loondienst (PNIL) over het jaar 2021. De VO-raad ontvangt momenteel veel vragen over het tijdspad inzake deze PNIL-uitvraag. Een veelgehoorde grief is dat er onvoldoende tijd geboden wordt om de administratie zodanig in te richten dat gegevenslevering daadwerkelijk mogelijk is. Inmiddels is hierover contact geweest met OCW.

Het ministerie geeft hierbij aan te begrijpen dat het dit jaar lastig kan zijn om nog zorg te dragen voor de levering van de (volledige) PNIL-gegevens over 2021. Als levering dit jaar niet mogelijk is, kunt u dit jaar gebruiken als overgangsperiode om uw administratie aan te passen zodat er in 2023 wel een levering gedaan kan worden.

Bij vragen over de PNIL-levering raadt de VO-raad aan om contact op te nemen met de helpdesk van DUO. De contactgegevens staan in de brief die alle besturen hebben ontvangen.

Meer informatie over de PNIL-uitvraag

De (structurele) PNIL-uitvraag van dit jaar volgt op de eerdere pilots van de afgelopen jaren. Doel van de gegevensaanlevering PNIL is om inzicht te krijgen in de besteding van onderwijsgeld en in mogelijkheden om de kwaliteit/continuïteit van onderwijs te verbeteren. De gegevens bieden handvatten voor beleid en analyses voor OCW, maar geeft ook de sector zelf inzicht.