Vrijwel alle scholen zijn weer ‘volledig open’

07 juni 2021

Vrijwel alle middelbare scholieren gaan vanaf vandaag weer volledig naar school. Afgelopen week heeft de Onderwijsinspectie contact opgenomen met scholen die nog niet zeker wisten of ze helemaal open zouden gaan. Ook het grootste gedeelte van die scholen gaat alsnog volledig open, meldt het ministerie van OCW.

Naar verwachting gaat zeker 95% van de 1438 middelbare scholen vanaf vandaag volledig open. In totaal heeft de Inspectie tot afgelopen vrijdag 193 meldingen gekregen over vaak dezelfde scholen. Na gesprekken door de Inspectie over specifieke zorgen en knelpunten, gaat de meerderheid van deze scholen vandaag volledig open. Ook heeft het ministerie enkele gesprekken met schoolbestuurders gevoerd. De komende tijd blijven de Inspectie en het ministerie de situatie nauwgezet volgen.

De VO-raad heeft veel waardering voor de overgrote meerderheid van scholen die vanaf vandaag, en sommige al sinds vorige week, weer alle leerlingen een zo volledig mogelijk onderwijsprogramma bieden. Wij realiseren ons dat dit veel vraagt van leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding. Zij moeten opnieuw omschakelen naar nieuwe regels en afspraken. Ook leven er zorgen onder het onderwijspersoneel over de eigen gezondheid, de gezondheid van leerlingen en van  hun naasten. Het geactualiseerde protocol biedt ruimte om hier op een voor alle betrokkenen passende wijze mee om te gaan.

Er rest een kleine groep scholen die weigert het kabinetsbesluit uit te voeren. Wij vinden dat dit, met de ruimte voor maatwerk die in het besluit geboden wordt, eigenlijk niet kan. Het besluit om de scholen weer volledig te openen is op democratische wijze genomen; het wordt door 135 van de 150 Tweede-Kamerleden gesteund. Je mag er als school van alles van vinden, maar een dergelijk besluit kan je niet naast je neerleggen. Bovendien is dit niet collegiaal naar de overgrote meerderheid van de scholen die het kabinetsbesluit wel uitvoert op de manier die past bij de omstandigheden van de school.