Wat vindt u van de subsidieregeling DUMAVA?

16 november 2023

Deze week startte de internetconsultatie van de volgende tranche van de subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed, oftewel: DUMAVA. De DUMAVA-regeling voorziet in een gedeeltelijke tegemoetkoming voor investeringen in verduurzamingsmaatregelen of integrale verduurzamingsprojecten van onder andere schoolgebouwen. Eerdere tranches waren direct overtekend.

Wijzigingen ten aanzien van de vorige tranche zijn:

 • Een aanpassing in de subsidiepercentages:
  • 20% subsidie voor losse maatregelen
  • 30% subsidie bij minimaal 3 labelstappen en minimaal naar energielabel B
  • 40% subsidie bij een ‘integrale’ verduurzaming (integraal gaat hierbij dus enkel over verduurzaming, niet over integrale kwaliteitsverbetering)
 • 70% voor integrale aanvragen / 30% voor losse maatregelen
 • Aanscherping van de maatregelenlijst waarbij maatregelen met een korte terugverdientijd worden geschrapt.
   

Deze aanpassingen worden gedaan om de regeling meer in lijn te brengen bij nationale en Europese doelstellingen en meer te sturen op integrale verduurzaming. Reageren op de internetconsultatie kan tot en met  28 december 2023.