“We moeten bedreigingen voorkomen, maar niet door het gesprek niet meer te voeren”

05 november 2020

De moord op de Franse docent Samuel Paty is aanleiding om op de scholen het gesprek te voeren over het belang van vrijheid van meningsuiting en het respecteren van mensen die een andere mening hebben dan jij. Het is goed en belangrijk dat deze gesprekken gevoerd worden, hoe moeilijk dit soms ook is voor docenten en leerlingen. In een aantal gevallen leiden deze gesprekken tot onverkwikkelijke en volstrekt onacceptabele gevolgen, zoals bedreigingen. Dit is o.a. het geval op het Emmaüscollege in Rotterdam, waar een docent bedreigd is en is ondergedoken. De VO-raad neemt hier zonder enig voorbehoud stelling tegen en verklaart zich solidair met deze en alle andere docenten die in hun lessen de kernwaarden van onze samenleving, zoals vrijheid van meningsuiting, democratie en het hebben van respect voor elkaar uitdragen en overbrengen op onze leerlingen.

In het Radio 1-journaal op 5 november gaf Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, een korte reactie: “Het is belangrijk het fundamentele gesprek te voeren met jongeren in een kwetsbare leeftijd om ze de steunpilaren van de rechtsstaat te maken. We krijgen een enkel signaal dat het heel moeilijk is om dit gesprek te voeren en dat dit ontspoort. Het gesprek mag nooit leiden tot de situatie dat de veiligheid van de leraar in het geding is. Elk incident is er een teveel. Dat moeten we met alle kracht voorkomen, maar niet door het gesprek niet te voeren of uit de weg te gaan. ”
 


Ministers OCW: doe aangifte bij bedreiging

De ministers Slob en Van Engelshoven hebben een Kamerbrief gestuurd over de vrijheid van meningsuiting in het onderwijs. Ze zijn ontsteld van de onrust en bedreigingen op scholen in Rotterdam en Den Bosch. “Het is volstrekt onacceptabel dat de veiligheid van leraren onder druk komt te staan omdat zij de waarde van het vrije woord overbrengen. Het intimideren en bedreigen van leraren kan op geen enkele wijze worden getolereerd en hier treden wij dan ook hard tegen op. Het is belangrijk dat aangifte is gedaan door de scholen en leraren die het betreft. Deze scholen staan in nauw contact met de politie, de Inspectie van het Onderwijs en de Stichting School en Veiligheid (SSV). Er is een ondersteuningsteam van de SSV ingezet om hen te helpen bij deze situatie. Leraren die zich met overtuiging inzetten voor de vrijheid van meningsuiting verdienen onze volledige steun en hun veiligheid dient te allen tijde gegarandeerd te worden.”