Website Sterkberoepsonderwijs.nl blijft bestaan

30 november 2023

De website Sterkberoepsonderwijs.nl blijft, ook met het stoppen van het achterliggende programma Sterk Beroepsonderwijs, bestaan. Het ontwikkelde ondersteuningsaanbod voor doorlopende leerroutes en –lijnen vmbo-mbo blijft hiermee via deze website beschikbaar voor scholen. Vanaf 1 januari wordt de website daarnaast uitgebreid met de subsidieregeling ‘Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom vmbo-mbo-hbo’.

Het programma Sterk Beroepsonderwijs liep tussen 2016 en 2023 en had als doel het stimuleren van de doorstroom vmbo-mbo met doorlopende leerlijnen en doorlopende of geïntegreerde leerroutes. Het ondersteuningsaanbod dat vanuit het programma werd ontwikkeld, is gepubliceerd op de website Sterkberoepsonderwijs.nl. Denk hierbij aan voorbeelden van doorlopende leerlijnen en -routes vmbo-mbo, in de vorm van inspiratievoorbeelden en op een digitale kaart. Ook zijn bouwstenen ontwikkeld om als school zelf een doorlopende leerroute vorm te geven. Deze content blijft ook in 2024 en de volgende jaren beschikbaar.


Uitbreiding website

De website Sterkberoepsonderwijs.nl wordt vanaf volgend jaar uitgebreid met de subsidieregeling ‘Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom vmbo-mbo-hbo’ (VABOK). Met deze subsidieregeling kunnen samenwerkende scholen - die zich verenigen in een samenwerkingsverband - subsidie aanvragen om aansluitende opleidingsroutes tussen vmbo of havo-mbo-hbo te ontwikkelen en uit te voeren. In 2024 zijn er twee aanvraagrondes, in mei en september. Het mbo is penvoerder voor deze aanvragen.

Vanaf 1 januari is op Sterkberoepsonderwijs.nl meer informatie over de subsidieregeling te vinden. Hiermee krijgt de site vanaf 1 januari ook een andere uitstraling.