Week tegen Kindermishandeling van start

15 november 2021

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. In de Week tegen Kindermishandeling vragen de initiatiefnemers - de ministeries van VWS en JenV, het NJi en Movisie - aandacht voor de aard en omvang, maar vooral voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Zo kunnen steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk opgroeien.

Dit jaar is het thema: ‘… dichterbij dan je denkt’. Dit vergroot het besef dat mishandeling ook dichtbij plaats kan vinden en dat je er soms dichterbij bent dan je denkt. In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Gemiddeld wordt één kind per schoolklas mishandeld. Scholen spelen een belangrijke signaleringsrol bij kindermishandeling.

Beweging tegen Kindermishandeling

De Beweging tegen Kindermishandeling heeft zich tussen november 2016 en december 2020 ingezet om de signalering en aanpak van kindermishandeling te verbeteren en te verankeren in het onderwijs, kinderopvang en ouderorganisaties. Het was een samenwerkingsverband van de PO-Raad en VO-raad, de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), de branchekoepels Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Sociaal Werk Nederland (SWN), en de ouderorganisaties BOinK en Ouders & Onderwijs. 

Vanuit de beweging is onder meer gewerkt aan een vroegtijdige signalering op scholen en een bijpassend afwegings- en handelingskader van de meldcode. Ook vindt nu structureel overleg plaats met ketenpartners over het signaleren van en reageren op (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Infographic opbrengsten Beweging tegen Kindermishandeling Producten voor scholen

De Beweging tegen Kindermishandeling heeft een aantal producten opgeleverd die bruikbaar zijn voor scholen. De Week tegen Kindermishandeling is een goed moment om deze en andere belangrijke producten onder de aandacht te brengen. Download het overzicht van opbrengsten en producten in de infographic.

Activiteiten Week tegen Kindermishandeling

De Week tegen Kindermishandeling vindt plaats tussen 15 november en 21 november 2021. In deze week worden ervaringen gedeeld en wordt gekeken naar wat heeft geholpen, hoe dat komt én wat we daarvan kunnen leren. Daarnaast vinden op lokaal niveau diverse activiteiten plaats, waarbij organisaties en jeugdprofessionals laten zien hoe zij omgaan met bijvoorbeeld vermoedens van kindermishandeling, in gesprek gaan met elkaar over dilemma’s en ervaringen uitwisselen.  Zoals elk jaar kunnen ook onderwijsprofessionals de bijeenkomsten bijwonen, of zelf een activiteit organiseren en de Week tegen Kindermishandeling onder de aandacht brengen via de sociale media-accounts (hashtags #dichterbijdanjedenkt en #weektegenkindermishandeling).