Welke impact had corona op uw schoolbeleid rond het welzijn van leerlingen en leraren?

29 april 2021

Op dit moment wordt er bij de VO-raad in het kader van een afstudeeropdracht onderzoek gedaan naar het beleid rond het welzijn van leerlingen en leraren tijdens de implementatie van de coronaprotocollen; welke afwegingen werden en worden hierbij gemaakt en welk effect heeft de coronacrisis gehad op de besluitvorming? Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal schoolleiders die hun ervaringen willen delen.

We zijn op zoek naar schoolleiders die willen bijdragen aan dit onderzoek door middel van een kort (online) interview van ongeveer een half uur. Idealiter vinden de interviews plaats in mei of het begin van juni.

De resultaten en de conclusies zullen worden teruggekoppeld aan de VO-raad in een presentatie wanneer het onderzoek klaar is. Dit zal waarschijnlijk in het begin van juli zijn. Wanneer u zelf ook geïnteresseerd bent in het inkijken van de resultaten, zullen ze ook naar u teruggekoppeld worden. 

Kunt en wilt u bijdragen aan dit onderzoek? Dan vragen wij u contact op te nemen met Martijn Pepers (afstudeerder bij de VO-raad) via martijnpepers@vo-raad.nl of +31653450583. Uw deelname wordt zeer gewaardeerd!