Welke privacyrechten hebben leerlingen en ouders?

13 september 2018

Kennisnet heeft deze zomer een handreiking ontwikkeld over privacyrechten van betrokkenen in het onderwijs. In de 'Handreiking rechten betrokkenen po/vo" wordt uitgelegd wat de rechten van de leerlingen, hun ouders en medewerkers zijn, en hoe scholen daar in de praktijk mee om moeten gaan. Naast de handreiking is er een schematisch overzicht gemaakt van de rechten.

Minister van Engelshoven schreef deze zomer aan de Tweede Kamer over de privacyrechten van leerlingen en de leerlingvolgsystemen. De minister zegt hierin dat scholen ouders moeten informeren over de vorderingen van een minderjarig kind tot deze 18 is geworden. Het uitgangspunt van de wetgeving is om zo min mogelijk data te verzamelen. 'Scholen doen er goed aan om alleen persoonsgegevens op te nemen die noodzakelijk zijn voor het schoolproces.'

Scholen moeten een beslissing nemen over de informatie die zij opnemen in het leerlingvolgsysteem en de informatie die zij delen met de ouders/verzorgers van een leerling via het ouderportaal.