Werk mee aan monitoring van werkdruk in het voortgezet onderwijs

14 maart 2024

Oberon onderzoekt de komende jaren in opdracht van het ministerie van OCW in samenwerking met de sociale partners hoe het is gesteld met de werkdruk in het voortgezet onderwijs en de rol en effect van de werkdrukmiddelen daarin.

Alle scholen (vestigingen) voor voortgezet onderwijs hebben -waarschijnlijk via het algemene emailadres- deze week een uitnodiging ontvangen om online een (korte) vragenlijst in te vullen. Omdat deze mail naar één e-mailadres is verstuurd, wordt gevraagd om deze vragenlijst verder te verspreiden onder de medewerkers of dat medewerkers binnen de school navraag doen naar deze vragenlijst. De link in de e-mail is specifiek voor de (medewerkers van de) geadresseerde school.

Een hoge respons helpt bij het verkrijgen van een goed inzicht in de resultaten van dit onderzoek (naar het effect van) werkdruk(middelen). Deelname aan de enquête is dus van groot belang. Elke deelnemende school ontvangt een terugkoppeling van de resultaten waarin ook een vergelijking wordt gemaakt met andere scholen.

Heb je vragen over het onderzoek of heeft de e-mail met de voor jouw school specifieke link je niet bereikt via het algemene e-mailadres? Stuur dan een e-mail naar mvleeskens@oberon.eu.

Aanleiding onderzoek

In het Onderwijsakkoord is afgesproken dat er vanaf schooljaar 2022/2023 structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar is voor de verlichting van werkdruk in het voortgezet onderwijs. In de cao voortgezet onderwijs is verder uitgewerkt hoe deze werkdrukmiddelen ingezet worden. Het gaat daarbij om de werkdrukverlichting van het gehele personeel op school.