Werkagenda voor intern toezicht in het vo

04 februari 2020

De onderwijsinspectie, het ministerie van OCW, de VO-raad, de vereniging van toezichthouders voor onderwijs en kinderopvang (VTOI-NVTK) en de Onderwijsbestuurdersvereniging hebben hun handtekening gezet onder de werkagenda intern toezicht in het voortgezet onderwijs. De werkagenda voor de komende twee jaar moet de kwaliteit van intern toezicht bevorderen en professionalisering stimuleren.

Wat staat er in de werkagenda?

Deze gezamenlijke werkagenda bestaat uit tien acties om gedurende twee jaar de kwaliteit en professionalisering van het intern toezicht in het voortgezet onderwijs te bevorderen. Zo willen de ondertekenaars dat intern toezichthouders actief hun bekwaamheid onderhouden en wordt er een verbeterde methode ontwikkeld om de zelfevaluatie uit te voeren. Ook komt er een pilot voor collegiale visitatie onder intern toezichthouders.

De VO-raad ondertekent de agenda omdat deze een goed samenspel bevordert tussen bestuur en intern toezicht. Dit goede samenspel is in het belang van de schoolorganisatie, en daarmee van belang voor het onderwijs. Ook is dit één van de centrale thema’s uit de Code Goed Onderwijsbestuur VO.