Werkgroep actualisatie Code Goed Onderwijsbestuur van start

09 januari 2019

De werkgroep die de Code Goed Bestuur VO gaat actualiseren, is compleet en gestart. Karin van Oort is de voorzitter, ze is bestuursvoorzitter van Stichting Carmel.

Daarnaast maken deel uit van de werkgroep:

  • Michel Dankers, voorzitter College van Bestuur van het Eldecollege
  • Berend Kamphuis, voorzitter College van Bestuur CVO Zuid-West Fryslân
  • Esther Spetter, lid Raad van Toezicht Stichting ZAAM
  • Ad van der Wiel, voorzitter Raad van Toezicht Scholengroep Rijk van Nijmegen
  • Bart de Lange, governance-expert bij GovernanceQ
     

Op basis van het adviesrapport ‘Betekenisvol besturen’ van de commissie Bonhof wordt de Code Goed Onderwijsbestuur VO geactualiseerd. De geactualiseerde code wordt aan de ALV van juni 2019 voorgelegd. In aanloop daar naartoe organiseert de werkgroep regionale bijeenkomsten om feedback op te halen bij leden en andere belanghebbenden.

Aanbevelingen actualisatie Code Goed Onderwijsbestuur

In haar advies doet de commissie Bonhof vijftien aanbevelingen voor actualisatie van de Code Goed Onderwijsbestuur VO. De commissie heeft geconstateerd dat het betrekken van belanghebbenden bij het vormen van onderwijsbeleid meer aandacht verdient, evenals het samenspel tussen bestuur en intern toezicht en het versterken van bovenbestuurlijke regionale samenwerking. Daarnaast kunnen de lidmaatschapseisen worden versimpeld en aangescherpt.

In onderstaande video worden in kort bestek de aanbevelingen van de Monitoringscommissie gepresenteerd.