Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Eerste Kamer

27 mei 2019

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet bevat veel verschillende maatregelen waardoor het voor werkgevers aantrekkelijker moet worden om mensen in vaste dienst te nemen.

De belangrijkste maatregelen uit de WAB zijn:

  • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan een van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.
  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.
  • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
  • De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het wettelijk mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar te aan te gaan. Dit wordt drie jaar.
  • Er komt een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

 

Op 5 februari 2019 nam de Tweede Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aan met een paar wijzigingen naar aanleiding van een aantal ingediende amendementen.  De nieuwe wet zal per 1 januari 2020 in werking treden.