Wet pseudonimisering: ook lesmateriaal bestellen met ECK iD

01 april 2021

Volgens de Wet pseudonimisering leerlinggegevens (2018) moeten scholen en leveranciers van leermiddelen de persoonsgegevens van leerlingen beschermen door deze te pseudonimiseren. Dat kan door het onderling afgesproken ECK iD te gebruiken bij het uitwisselen van data met digitale leermiddelen. Dit pseudoniem wordt inmiddels door de meeste scholen al ingezet voor de toegang tot digitaal lesmateriaal. Alle scholen moeten voor de start van het schooljaar 2022/2023 de laatste noodzakelijke stap zetten om volledig te voldoen aan de wet door het ECK iD ook te gebruiken in het jaarlijkse bestelproces van leermiddelen. Doe dit in april 2021 om reeds voor de start van het schooljaar 2021/2022 gereed te zijn.

Alle scholen over op ECK iD

Tussen de VO-raad en leveranciers van digitaal leermateriaal is afgesproken dat de leermiddelenketen vanaf schooljaar '22/'23 in principe alleen nog het ECK iD gebruikt. Zodoende wordt toegang tot en gebruik van digitaal lesmateriaal aantoonbaar veilig én om foutloos bestellen en uitleveren van digitaal lesmateriaal mogelijk te maken met zo min mogelijk persoonsgegevens. Het is dus de bedoeling dat alle scholen de komende twee schooljaren het ECK iD ten volle gaan benutten.

Wat moet hiervoor gebeuren?

Wat een school nog moet doen, hangt af van uw situatie:

 • Welke vorm leermiddelenfonds heeft u?
 • Welke applicaties gebruikt uw school als LAS en als ELO? en
 • gebruikt uw school het ECK iD al voor toegang tot en gebruik van digitaal lesmateriaal, zoals verreweg de meeste scholen?

Scholen worden verzocht contact zoeken met de distributeur en met de coördinator Directe Toegang binnen de school (of vergelijkbare functie. Distributeur en school bepalen samen wat er nog moet gebeuren om een school klaar te maken voor bestellen met het ECK iD. In verband met de voorbereidingen op school en bij de distributeur, worden scholen verzocht zo snel mogelijk te handelen (in de maand april).

Hoe werkt het en waar stokt het mogelijk?

5-stappen schema

 

Bij veel scholen zijn de stappen 1 t/m 3 inmiddels al gerealiseerd.

 1. Leerling inschrijven. De administratie schrijft nieuwe leerlingen TIJDIG in het Leerlingadministratiesysteem (LAS) in, voordat de leermiddelen besteld worden.
 2. BSN check: ‘Onder water’ checkt het LAS het burgerservicenummer van de leerling bij DUO. Is alles in orde, dan stuurt DUO een persoonsgebonden nummer (PGN) terug naar het LAS.
 3. ECK-iD ophalen: Met het PGN haalt het LAS een ECK iD op bij de Nummervoorziening en slaat het op. De opslag is niet zichtbaar voor de administratie, maar het ECK iD wordt wél gebruikt in de geautomatiseerde samenwerking tussen de schoolsystemen en de systemen van leveranciers.
   
 4. ECK iD naar Identity Provider (IDP): De ELO/IDP ontvangt het ECK iD uit het LAS en geeft het door aan de keten. Dit gaat niet vanzelf  als de school een andere IDP gebruikt dan die van Magister of Somtoday. De IDP of Identity Provider is het systeem dat elke leerling, student of medewerker een digitale (school)identiteit geeft.
 5. ECK iD naar educatieve contentketen voor bestellen en (later) trefzeker uitleveren.
   

Heeft u vragen over het ECK iD, of de werking ervan? Kijk dan op www.eck-id.nl. Reacties zijn welkom op marchien.van.doorn@stichtingsem.org.