Wiersma: Schooladvies komend schooljaar al standaard aanpassen bij hogere eindtoetscore

22 juni 2022

Scholen zouden komend schooljaar al standaard het schooladvies (naar boven) moeten aanpassen, als de score van de eindtoets hier aanleiding toe geeft. Dat stelde minister Wiersma tijdens het vragenuurtje op 21 juni in de Tweede Kamer.

De minister reageerde hiermee op vragen in de Kamer over onderzoek van het Algemeen Dagblad, waarin – opnieuw – naar voren kwam dat kinderen van buiten de Randstad vaker hogere scores halen op de eindtoets, dan het niveau van het schooladvies. Daarnaast komt het daadwerkelijk bijstellen van het advies ook minder vaak voor bij deze groep.  

Begin dit jaar is wetgeving aangenomen die onder andere regelt dat een school automatisch het schooladvies (naar boven) moet bijstellen als leerlingen een hogere eindtoetscore hebben, die niet overeenkomt met het oorspronkelijk gegeven advies. Alleen als het ‘in het belang van de leerling’ is, kan dan worden besloten het advies niet te wijzigen. Deze wetgeving gaat in vanaf schooljaar 2023-2024. 

De Tweede Kamer wil echter dat leerlingen nu al kunnen profiteren van de aankomende regels. Minister Wiersma gaf aan het daarmee eens te zijn en kondigde aan een ‘afwegingskader te maken en naar de scholen te brengen waarin de geest van de nieuwe regels al naar voren komt.’ 

Ook zegde hij toe dat DUO opnieuw gaat kijken naar de redenen waarom deze verschillen er zijn tussen de Randstad en daarbuiten, als het gaat om het verschil tussen schooladvies en eindtoetsscore en het aandeel bijstellingen.