'Wijzer met de meldcode': nieuwe campagne over meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

13 februari 2023

De resultaten van de uitvraag van Augeo Foundation naar ervaringen met de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling zijn bekend. In mei 2022 deed Augeo Foundation een uitvraag onder (onderwijs)professionals naar ervaringen met de meldcode en de toepassing daarvan in de praktijk. Naar aanleiding hiervan start Augeo Foundation nu de campagne ‘Wijzer met de meldcode’.

Aanleiding voor de uitvraag van Augeo Foundation was de opdracht van het Ministerie van VWS met als doel: zorgen dat iedere organisatie doordrongen is van het nut en belang van de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling, en professionals helpen bij het nog beter toepassen ervan. 

Wat speelt er bij professionals in het onderwijs?

Onderwijsprofessionals noemden het vaakst de volgende dilemma's die belemmerend kunnen werken om de meldcode toe te passen:

  • Onzekerheid over signalen
  • Bang voor onterecht beschuldigen van betrokkenen
  • Niet duidelijk welke partij verantwoordelijk is en blijft na het doen van een melding


In de factsheet staan alle resultaten met betrekking tot de onderwijssector.

Campagne ‘Wijzer met de meldcode’

Uit de uitvraag blijkt ook dat er behoefte is aan meer kennis, vaardigheden en goede voorbeelden op het gebied van de meldcode. Daarom start Augeo Foundation de campagne ‘Wijzer met de meldcode’. Hoe kunnen organisaties belemmeringen wegnemen? Wat kunnen professionals zélf doen? Deelnemers ontvangen tot juni acht keer een mail met herkenbare vraagstukken en vooral veel tips, goede voorbeelden en oefeningen die zijn gebaseerd op ervaringen van professionals. Iedereen die verplicht is te werken volgens de meldcode kan er (gratis) aan meedoen. Er komt ook een gesprekshandreiking, waarmee je in je team of organisatie in gesprek kan gaan om stappen te maken met het werken met de meldcode in je eigen organisatie.