Winnaars NRO-verbindingsprijzen 2020 bekend

29 oktober 2020

Met de NRO-verbindingsprijzen worden onderwijsprofessionals en wetenschappers in het zonnetje gezet die door toepassing van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse lespraktijk het onderwijs in Nederland verbeteren en vernieuwen. Hoewel dit jaar de opmaat naar de prijsuitreiking er heel anders uitzag vanwege corona zijn nu toch de winnaars bekend.

Een deskundige jury heeft uit alle inzendingen voor de NRO-verbindingsprijzen er twee gekozen die er met de hoofdprijs vandoor gaan. Een winnaar uit het basisonderwijs en een winnaar uit het middelbaar beroepsonderwijs. Beiden hebben een promotievideo en een bedrag van € 2.000 gewonnen.

Marloes van Verseveld (docent-onderzoeker) heeft de PRIMA-aanpak, een bestaande anti-pest aanpak, doorontwikkeld op basis van haar onderzoek. Het is een modulaire methode geworden die aansluit op de wensen van het basisonderwijs. Kijk haar promotievideo om meer over haar onderzoek en de methode te weten te komen.

Aad Oosterhof (practor zorg & (sensor) technologie) past de Methode Design Thinking toe in het middelbare beroepsonderwijs. Design thinking biedt studenten uit het mbo een laagdrempelige methode om echt vanuit de gebruiker te gaan denken om vervolgens verbeteringen door te voeren in de praktijk. Kijk zijn promotievideo om meer over het onderzoek en de methode te weten te komen.

Ga naar nro.nl/prijs voor meer informatie over de NRO-verbindingsprijzen en de winnaars.

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Vereniging voor Onderwijs Research