WNRA: nieuw contract nodig?

20 november 2019

Door de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 vragen werkgevers in het openbaar onderwijs zich soms af of het noodzakelijk is om een schriftelijke arbeidsovereenkomst ter ondertekening aan hun werknemers voor te leggen.

De WNRA heeft tot gevolg dat op 1 januari 2020 de eenzijdige aanstelling van werknemers in het openbaar onderwijs van rechtswege wijzigt in een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Aan deze overgang van aanstelling naar arbeidsovereenkomst hoeven werkgevers en werknemers in beginsel dus niets te doen.

Toch kan er in sommige gevallen een reden zijn om toch een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan werknemers voor te leggen. Dit is in het openbaar onderwijs bijvoorbeeld het geval als er (nog) een zogenaamd incorporatiebeding moet worden afgesproken. Met een incorporatiebeding wordt de CAO VO van toepassing verklaard op de arbeidsovereenkomst.

Het is raadzaam om na te gaan of er een incorporatiebeding is opgenomen in huidige de akte van aanstelling en wat de precieze bewoordingen daarvan zijn. Mocht er geen incorporatiebeding voor de CAO VO zijn opgenomen of de bewoordingen ervan onduidelijk zijn, dan is het raadzaam om dit alsnog met elkaar overeen te komen. Advies is dan om een zogenaamd ‘dynamisch’ incorporatiebeding af te spreken. Dat betekent dat wordt vastgelegd dat niet alleen de huidige CAO VO van toepassing is maar ook de cao’s die in de toekomst hierop volgen.

Mocht u nog vragen over dit onderwerp hebben, dan kunnen leden van de VO-raad contact opnemen met de helpdesk van de VO-raad.