Zicht op de sociale veiligheid en het welzijn op school met de Veiligheidsmonitor 2022

24 mei 2022

Scholen kunnen dit jaar opnieuw kosteloos deelnemen aan de landelijke Veiligheidsmonitor po/vo van het ministerie van OCW. Deze monitor biedt inzicht in de sociale veiligheid en het welzijn van leerlingen, docenten en schoolleiders.

Zowel voor scholen zelf als voor OCW is het belangrijk om hier goed zicht op te hebben; de resultaten vormen belangrijke input voor verdere beleidsvorming op dit terrein. 

Scholen ontvangen na afronding van het veldwerk - uiterlijk in augustus 2022 - kosteloos schoolrapportages met de resultaten uit de Veiligheidsmonitor, die ze ook kunnen vergelijken met het landelijke beeld. Aan OCW wordt - uiterlijk begin 2023 - een landelijke rapportage opgeleverd met een stand van zaken rond de sociale veiligheid in het funderend onderwijs. 

Aanmelden 

Aanmelden voor deelname aan de monitor kan eenvoudig via de website Veiligheidsmonitorpovo.nl. De deadline voor aanmelding is 10 juni, 15:00 uur; de vragenlijsten kunnen worden ingevuld tot uiterlijk 1 juli, 15:00 uur. 

Wil je alles nog een rustig doorlezen alvorens je een beslissing neemt? Op Veiligheidsmonitorpovo.nl zijn ook meer informatie, voorbeelden van vragenlijsten, schoolrapportages en veelgestelde vragen te vinden. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau ResearchNed uit Nijmegen. Wilt u de onderzoekers persoonlijk spreken? U kunt contact opnemen met Josien Lodewick, Roos Geurts of Danny Brukx via 024-3594488 of onderzoek@researchned.nl.