Ziekteverzuim bleef vorig jaar op gelijk niveau als in 2018

08 oktober 2020

Na drie achtereenvolgende jaren van lichte stijging, is het ziekteverzuim voor het onderwijzend personeel (OP) in het voortgezet onderwijs in 2019 gelijk gebleven aan 2018. Voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) is het ziekteverzuim, na vier jaren van stijging, in 2019 gedaald ten opzichte van 2018. Dat staat in het Rapport Verzuimcijfers VO 2019 van Voion.

De meldingsfrequentie daalde voor het OP licht naar gemiddeld 1,7 keer en voor het OOP naar 1,2 keer. De gemiddelde duur van verzuim bleef gelijk voor zowel OP en OOP, respectievelijk 14 dagen en 18 dagen.

De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. In de verzuimbenchmark kunnen scholen de meldingsfrequentie en het verzuimpercentage vergelijken met dat van - qua type overeenkomstige -  andere scholen. In het rapport zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, verstedelijking, schoolgrootte en schooltype.