Ziekteverzuim in 2021 minimaal gezakt, maar langer verzuim

15 september 2022

Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs is in 2021 vergeleken met 2020 met 0,1 procentpunt gedaald. Onderwijzend en ondersteunend personeel is gemiddeld wel langer ziek. Voion heeft de verzuimcijfers van 2021 gepubliceerd en uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken.

De cijfers van 2020 en 2021 zijn moeilijk te vergelijken met voorgaande jaren door de coronamaatregelen die het werken in het onderwijs sterk beïnvloedden. Conclusies kunnen dan ook niet met grote zekerheid getrokken worden.

Tabel: ziekteverzuimgegevens onderwijzend personeel en directie (OP)

Tabel: ziekteverzuimgegevens ondersteunend personeel (OOP)

Verzuimcijfers uitgesplitst naar kenmerken

In het rapport Verzuimcijfers VO 2021 zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, verstedelijking, schoolgrootte en schooltype.

Verzuimcijfers per school

De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. In de verzuimbenchmark kunnen scholen de meldingsfrequentie en het verzuimpercentage vergelijken met dat van - qua type overeenkomstige - andere scholen.

Meer informatie

Op de website van Voion staat meer achtergrondinformatie, instrumenten en praktijkverhalen en publicaties over verzuimbeleid in het voortgezet onderwijs.