Ziekteverzuim in 2022 fors toegenomen

20 september 2023

Het ziekteverzuimpercentage in het voortgezet onderwijs is niet eerder zo toegenomen als in 2022. Dat blijkt uit de Verzuimcijfers VO van Voion op basis van gegevens van DUO. Voor het onderwijzend personeel (OP) is het ziekteverzuimpercentage gestegen met 0,8 procentpunt naar 6,1%. Voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) steeg het percentage met 0,5 procentpunt naar 6,6%. Het beeld in het voortgezet onderwijs komt daarmee overeen met de landelijke cijfers van het CBS.

Corona-herstelperiode

In 2022 lijkt er sprake te zijn van een corona-herstelperiode waarin zowel leerlingen als ook het onderwijspersoneel hun weg naar school weer moeten zien te vinden. De sociaal-emotionele gevolgen van de schoolsluitingen op (het gedrag van) de leerlingen en de extra inspanningen om de leerachterstanden van leerlingen in te halen, in combinatie met oplopende personeelstekorten, trekken een wissel op de draagkracht van alle werknemers. Meer werknemers hebben zich ziek gemeld en zij hebben zich ook vaker ziek gemeld. Het aantal werknemers dat zich in 2022 niet ziek heeft gemeld is fors gedaald. Het verzuim in het corona-hersteljaar is daardoor hoger dan het sinds vele jaren is geweest.

  • Het ziekteverzuimpercentage van het OP en het OOP is in 2022 ten opzichte van 2021 met 0,8 en 0,5 procentpunt gestegen naar 6,1% respectievelijk 6,6%.
  • De ziekmeldingsfrequentie van het OP is gestegen van 1,4 in 2021 naar gemiddeld 2,1 keer in 2022. De ziekmeldingsfrequentie van het OOP is in 2022 gestegen met 0,5 keer naar gemiddeld 1,4 keer.
  • De gemiddelde ziekteverzuimduur van het OP én het OOP is in 2022 gedaald naar waarden van voor de coronapandemie. Bij het OP met acht dagen naar gemiddeld 12 ziektedagen en bij het OOP met tien dagen naar gemiddeld 18 ziektedagen.
  • Het percentage nulverzuim, dit is het percentage werknemers dat in een kalenderjaar niet heeft verzuimd, is bij zowel het OP als ook het OOP in 2022 fors gedaald. Bij het OP van 53% naar 39% en bij het OOP van 42% naar 27%.


Tabel: ziekteverzuimgegevens onderwijzend personeel en directie (OP)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ziekteverzuimpercentage 5,0 4,9 4,9 5,1 5,3 5,6 5,6 5,4 5,3 6,1
Ziekmeldingsfrequentie 1,7 1,6 1,6 1,8 1,6 1,8 1,6 1,2 1,4 2,1
Gem. ziekteverzuimduur 12 13 12 12 13 14 14 17 20 12
Nulverzuimpercentage 40 48 41 34 36 34 36 42 42 27

 


Tabel: ziekteverzuimgegevens onderwijsondersteunend personeel (OOP)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ziekteverzuimpercentage 5,4 5,1 5,2 5,4 5,5 6,0 5,9 6,2 6,1 6,6
Ziekmeldingsfrequentie 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 1,4
Gem. ziekteverzuimduur 16 17 15 16 17 18 18 24 28 18
Nulverzuimpercentage 44 51 45 44 45 43 46 53 53 39

 

Verzuimcijfers uitgesplitst naar kenmerken

In het rapport Verzuimcijfers VO 2022 zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, verstedelijking, schoolgrootte en schooltype.

Verzuimcijfers per school

Is het ziekteverzuim op uw school gestegen? In de Verzuimbenchmark-VO kunt u de verzuimcijfers van uw school bekijken. Daarnaast maakt de benchmark een analyse van de schoolsituatie (in vergelijking met dat van - qua type overeenkomstige -  andere scholen) en worden handvatten gegeven om het beleid te verbeteren.