Ziekteverzuim onder onderwijzend personeel iets gedaald

06 oktober 2021

Het ziekteverzuimpercentage van het onderwijzend personeel is in 2020 ten opzichte van 2019 met 0,2 procentpunt gedaald naar 5,4%. Bij het onderwijsondersteunend personeel steeg het van 5,9% in 2019 naar 6,2% in 2020. Dit staat in de verzuimcijfers van 2020 van Voion die op 6 oktober 2021 zijn gepubliceerd.

De verzuimkengetallen over 2020 moeten in het licht van de grote veranderingen door corona worden bekeken en beoordeeld. Dit maakt ook de vergelijking van de verzuimcijfers in het bijzondere coronajaar 2020 met voorgaande ‘normale’ jaren moeilijk. Conclusies moeten dan ook met dit voorbehoud worden gelezen, zegt Voion bij de presentatie van de cijfers.
 

Onderwijzend personeel en directie 2018 2019 2020
Ziekteverzuimpercentage 5,6 5,6 5,4
Ziekmeldingsfrequentie 1,8 1,6 1,2
Gem. ziekteverzuimduur 14 14 17
Nulverzuimpercentage 34 36 42

 

Onderwijsondersteunend personeel 2018 2019 2020
Ziekteverzuimpercentage 5,6 5,6 5,4
Ziekmeldingsfrequentie 1,8 1,6 1,2
Gem. ziekteverzuimduur 14 14 17
Nulverzuimpercentage 34 36 42


Verzuimcijfers uitgesplitst naar kenmerken

In het rapport Verzuimcijfers VO 2020 zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, verstedelijking, schoolgrootte en schooltype.

Verzuimcijfers per school

De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. In de verzuimbenchmark kunnen scholen de meldingsfrequentie en het verzuimpercentage vergelijken met dat van - qua type overeenkomstige - andere scholen.