Zomervakantie en examens voor leerlingen uit Oekraïne

11 mei 2022

De centrale examens in Nederland zijn gestart en de zomervakantie nadert langzaam. De examenperiode en zomervakantie in Oekraïne zijn op een ander moment en anders geregeld. Het ministerie van OCW heeft meer informatie hierover gepubliceerd, inclusief mogelijke acties voor scholen die lesgeven aan Oekraïense leerlingen.

Zomervakantie

In Oekraïne duurt het schooljaar tot en met 31 mei en start het schooljaar op 1 september. Het kan zijn dat Oekraïense leerlingen en ouders zich niet bewust zijn van het feit dat de zomervakantie in Nederland later begint en in bepaalde regio’s eerder eindigt. Geadviseerd wordt om hierover tijdig te communiceren zodat ouders en kinderen op de hoogte zijn van de Nederlandse vakantieperiode (en de leerplicht) en geen onderwijs missen. Veel leerlingen volgen online onderwijs bij hun Oekraïense school. Houd er rekening mee dat dit programma waarschijnlijk dus ook per juni ophoudt. 

Examens Oekraïne

Normaal gesproken leggen leerlingen in Oekraïne eind mei examens af. Dit jaar worden er door de Oekraïense overheid geen centrale examens georganiseerd. Dit bericht is bevestigd door het Oekraïense ministerie van Onderwijs en de ambassade. 

Scholen in Oekraïne die nog (afstands-)onderwijs bieden, mogen zelf bepalen of zij wel of niet eigen examens of eindopdrachten afnemen. Indien zij ervoor kiezen dat wel te doen, bepalen zij zelf hoe en wanneer zij dat doen. Nederlandse scholen kunnen Oekraïense leerlingen helpen door ze op school de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de Oekraïense examens.  

Meer informatie over het onderwijs in en vanuit Oekraïne is te vinden op de website van het ministerie van Onderwijs van Oekraïne (in het Engels en Oekraïens). Hier staat ook meer informatie over het opvragen van diploma’s en certificaten.

Toelatingstest universiteiten Oekraïne

Eind juli/begin augustus organiseert de Oekraïense overheid een centrale toelatingstest voor universiteiten in Oekraïne. De toets bestaat uit vragen over de vakken Oekraïens, geschiedenis en wiskunde. Op dit moment wordt nog gekeken of en hoe het maken van deze test in Nederland kan worden gefaciliteerd. Zodra hierover meer bekend is, volgt meer informatie. We zien in de praktijk dat deze toelatingstest door leerlingen en scholen verward wordt met de centrale examens.

Peiling over onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne
Het ministerie van OCW voert vier korte peilingen uit om goed zicht te krijgen op het aantal leerlingen uit Oekraïne, om inzicht te krijgen in de wijze waarop scholen het onderwijs voor hen organiseren en om scholen hierin goed te kunnen ondersteunen. Onderdeel van de peilingen is de wijze waarop scholen het onderwijs organiseren en waar ze tegenaan lopen. Alle scholen in het po en vo hebben hiervoor op woensdag 11 mei een uitnodiging ontvangen per mail. Mocht de uitnodiging u onverhoopt niet hebben bereikt, dan kunt u een nieuwe link voor uw schoollocatie aanvragen.