Alle onderwerpen

Onderwerp

Benchmark

Met de benchmark PO/VO kunnen schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs aan de hand van data zich op verschillende thema’s vergelijken met andere besturen. Door dit te structureel te doen krijgen zij inzicht in hoe zij zich verhouden tot andere, vergelijkbare besturen en waar ruimte is voor verbetering.

Wat is de benchmark PO/VO?

Wat is de benchmark PO/VO?

De benchmark is bedoeld om van elkaar te leren en het eigen verhaal te vertellen over bijvoorbeeld inzet van middelen, huisvesting, medewerkers en onderwijsopbrengsten. Zo werken we samen aan het versterken van de sector van het primair- en voortgezet onderwijs.

Transparante verantwoording

De benchmark PO/VO is ook een informatieproduct voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is en meer wil weten over het functioneren van een schoolorganisatie, zoals raden van toezicht, de medezeggenschap en de Onderwijsinspectie. De benchmark helpt om intern toezicht, schoolteams en ouders actief te betrekken bij de organisatie en het beleid in en om de scholen.

Video bestuurders aan het woord over de meerwaarde benchmark VO