Alle onderwerpen

Onderwerp

Digitalisering

ICT biedt kansen om het onderwijs te verrijken en te ondersteunen bij complexe vraagstukken, zoals werkdruk van leraren en de motivatie van leerlingen. Bovendien kan ICT een hulpmiddel zijn bij ambities van scholen – bijvoorbeeld om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij het leerproces van iedere leerling. De keerzijde is dat de continuïteit van het onderwijs en de privacy van leerlingen en leraren onder druk staat bij een sterke afhankelijkheid van technologie. De VO-raad zet zich - samen met de PO-Raad - in voor technologie die aansluit bij de behoeftes van het onderwijs en bijdraagt aan de kwaliteit. Speerpunten zijn het vergroten van digitale veiligheid, het versterken van digitale vaardigheden van leraren, schoolleiders en schoolbestuurders en meer regie op (de markt van) digitale leermiddelen en de ontwikkeling van technologie.

Data over digitalisering

Sectorrapportage VO 2022

Bekijk de beschikbare data rond digitalisering in het vo in de Sectorrapportage VO 2022.

De VO-raad werkt samen met de PO-Raad en Kennisnet aan een breed inzetbare ICT-monitor MYRA voor po en vo. Deze monitor geeft vanaf 2023 een jaarlijks beeld van het gebruik van ICT in het onderwijs. In de monitor is aandacht voor alle aspecten rondom een doordacht digitaliseringsproces, zoals onder andere: informatiebeveiliging en privacy, de inzet van leermiddelen en deskundigheid van leraren.

1 / 1