Alle onderwerpen

Onderwerp

Digitalisering

ICT biedt kansen om het onderwijs te verrijken en te ondersteunen bij complexe vraagstukken, zoals werkdruk van leraren en de motivatie van leerlingen. Bovendien kan ICT een hulpmiddel zijn bij ambities van scholen – bijvoorbeeld om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij het leerproces van iedere leerling. De keerzijde is dat de continuïteit van het onderwijs en de privacy van leerlingen en leraren onder druk staat bij een sterke afhankelijkheid van technologie. De VO-raad zet zich - samen met de PO-Raad - in voor technologie die aansluit bij de behoeftes van het onderwijs en bijdraagt aan de kwaliteit. Speerpunten zijn het vergroten van digitale veiligheid, het versterken van digitale vaardigheden van leraren, schoolleiders en schoolbestuurders en meer regie op (de markt van) digitale leermiddelen en de ontwikkeling van technologie.

Data over digitalisering

Sectorrapportage VO en MYRA

Bekijk de beschikbare data rond digitalisering in het vo in de Sectorrapportage VO 2022.

Eind oktober 2023 zijn daarnaast de resultaten van de monitor digitalisering funderend onderwijs (MYRA) gepubliceerd. Deze monitor biedt po- en vo-scholen (die de monitor hebben ingevuld) inzicht in hoe zij ervoor staan op het gebied van digitalisering. Er is ook een rapportage met landelijke resultaten beschikbaar. 

1 / 1