Alle onderwerpen

Onderwerp

Internationalisering

Scholen hebben de belangrijke taak om leerlingen goed voor te bereiden op een steeds internationaler wordende samenleving en arbeidsmarkt. Dit vraagt om internationalisering van het onderwijs. Daarnaast kan internationale kennisuitwisseling interessant zijn voor schoolleiders en bestuurders en bijdragen aan hun verdere professionalisering. De VO-raad ondersteunt scholen op deze terreinen.

Praktijk & ondersteuning

Internationalisering onderwijsinhoud

Kerntaak van het onderwijs is om leerlingen de benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen om optimaal te kunnen functioneren in onze verder internationaliserende samenleving en arbeidsmarkt.  Zo is belangrijk dat jongeren beschikken over een internationale oriëntatie, leren om te gaan met andere culturen en kunnen communiceren in een of meerdere vreemde talen. De VO-raad wil scholen stimuleren om internationalisering in te bedden in het onderwijscurriculum en ondersteunt hen op dit vlak.

Hierbij wordt onder meer samengewerkt met Nuffic, het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Op de website van Nuffic kunnen scholen lesmaterialen vinden en inspiratie opdoen over mogelijke internationaliseringsactiviteiten, zoals het organiseren van taalonderwijs/tweetalig onderwijs, gastlessen door internationale studenten en docenten en uitwisselingsprogramma's en online contacten met leerlingen uit verschillende landen. 

Nuffic kent ook een netwerk voor scholen voor kennisuitwisseling rond internationalisering: het Global Citizen Network. Ook kunnen scholen via dashboards zien welke andere scholen bezig zijn met internationalisering en eventueel de samenwerking zoeken. Verder biedt Nuffic onder de noemer Nuffic Connects modules en trainingen over internationalisering aan. 

Ook Erasmus+ biedt ondersteuning rond intercultureel onderwijs, onder meer via de website 'Intercultural learning and internationalisation for secundary schools'. Op de website van Erasmus+ vinden scholen daarnaast voorbeelden van internationaliseringsactiviteiten van andere scholen: 

Subsidie

Er zijn ook diverse mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor internationaliseringsactiviteiten. Zo kunnen scholen via het subsidieprogramma Erasmus+ subsidie aanvragen voor leerlingenuitwisselingen en partnerschappen met scholen in andere landen. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de subsidieregeling ‘Internationalisering funderend onderwijs (IFO)’ (voorheen: IPV-regeling). 

Professionalisering via internationalisering

Internationalisering biedt ook belangrijke kansen voor de professionalisering van schoolleiders en bestuurders. Schoolleiders en bestuurders kunnen via internationale contacten en/of buitenlandervaring van elkaar en andere contexten leren, en zo weer nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Daarnaast valt ook veel nuttige kennis te halen uit internationale (vergelijkende) onderzoeken over onderwijssystemen- en aanpakken.

Relevante links op dit vlak: 

Daarnaast is er een aantal relevante websites, waar schoolleiders en bestuurders informatie over onderwijs in andere landen en vergelijkingen kunnen vinden, alsook internationaal vergelijkende onderzoeken.

Als relevante nieuwe internationale onderzoeken verschijnen zal de VO-raad hier op deze pagina over informeren.