VO-magazine

Het VO-magazine wordt gratis verstuurd naar de besturen en scholen die lid zijn van de VO-raad.

U kunt het VO-magazine ook online lezen. Lees het VO-magazine van september 2019 of een van de eerder uitgebrachte magazines.

cover VO-magazine

In dit VO-magazine leest u onder meer:

Interview met Pieter Lossie
De nieuwe voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) windt er geen doekjes om: ‘Betrek jongeren structureel bij beleidsvorming.’

Kijk op kwaliteit: vast curriculum of gepersonaliseerd leren?
Wat is het doel van onderwijs? Alleen als we dat weten, kunnen we de kwaliteit bepalen. Maar de meningen verschillen. Het doel is leerlingen heel veel kennis en vaardigheden bij te brengen, vindt hoogleraar pedagogiek Anna Bosman. Welnee, zegt hoogleraar cognitieve psychologie Harold Bekkering: veel belangrijker is het stimuleren van nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding. Twee tegenpolen aan het woord in deel twee van de serie Kijk op kwaliteit.

‘Mijn collega in Ghana…’
Het is een bijzondere vorm van professionalisering: als schoolleider een bezoek brengen aan een collega in een ontwikkelingsland. Ideeën uitwisselen, workshops verzorgen én zelf leren. Deze drie schoolleiders doen het al jaren.

Doe maar lekker duurzaam
Duurzaamheid is geen vak, maar een richting. Een soort grondhouding die in het onderwijs verankerd zou moeten worden, vinden velen, net als veel andere 21e-eeuwse vaardigheden. Hoe kun je als school bijdragen aan een duurzamer samenleving?

En verder
Nieuwe column van schrijver en docent Nederlands Martijn Simons / Burgerschap: welke aanpak werkt? / Project Baanbrekers helpt bij nakomen banenafspraak / Schoolleidersconferentie: over de rol van school- en teamleiders bij innovatie

Abonneren

Valt u niet binnen de doelgroep, maar wilt u toch een abonnement op het VO-magazine? Dan kunt u zich abonneren voor 75 euro per jaar. Zie hiervoor: