VO-magazine

Het VO-magazine wordt gratis verstuurd naar de besturen en scholen die lid zijn van de VO-raad.

U kunt het VO-magazine ook online lezen. Lees het VO-magazine van april 2018 of een van de eerder uitgebrachte magazines.

In VO-magazine nummer 5 leest u onder meer:

Lilianne Ploumen: ‘Gebruik de vrijheid om te experimenteren’
Lilianne Ploumen (PvdA) moedigt schoolleiders aan om buiten het curriculum te kijken: ‘Gebruik de vrijheid die ons onderwijssysteem biedt om te experimenteren. En praat erover met anderen.’

Het centraal examen op de schop?
De VO-raad vindt van wel. Lees de meningen in het veld.

DiplomaPLUS
Leerlingen van twee scholen vertellen over de waarde van het plusdocument; het bewijs van hun brede vorming.

Speciaal en regulier
Vso-leerlingen van Punt Speciaal worden met hun leraren en begeleiders ondergebracht in een reguliere school. Doel: verdergaande interactie.

En verder
Leerlingadministratiesystemen en privacy / Terugblik VO-congres / Minder werkdruk, maar hoe? / Burgerschap in actie: vmbo’ers trekken de buurt in / Pilot leerdoeldenken.

Abonneren

Valt u niet binnen de doelgroep, maar wilt u toch een abonnement op het VO-magazine? Dan kunt u zich abonneren voor 75 euro per jaar. Zie hiervoor: