VO-magazine

Het VO-magazine wordt gratis verstuurd naar de besturen en scholen die lid zijn van de VO-raad.

U kunt het VO-magazine ook online lezen. Lees het VO-magazine van juni 2018 of een van de eerder uitgebrachte magazines.

In VO-magazine nummer 6 leest u onder meer:

Flexibeler examineren: het kan!
Twee scholen vertellen over hun ervaringen: het Kandinsky College experimenteert met deelcertificaten en op het Schaersvoorde doen leerlingen in jaar 3 examen in beroepsgerichte vakken.

De ongemakkelijke waarheid van Kees Vuyk
“Mensen uit de diverse milieus ontmoeten en begrijpen elkaar niet meer – daar ligt een belangrijke oorzaak voor de opkomst van het populisme.”

Het Amersfoorts Model
Hoe 21 besturen instemden met doordecentralisatie van huisvesting.

Open, eerlijk, transparant
Drie scholen op weg naar nieuwe vormen van medezeggenschap. Hoe vergaat het ze, één jaar later?

En verder
Leerlingbespreking 2.0: Minder vergaderen en toch alle leerlingen aan bod laten komen / In gesprek met Inuit-docent Maggie MacDonnell / Zelfmoordpreventie / Anders organiseren: catalogus tegen lerarentekort

Abonneren

Valt u niet binnen de doelgroep, maar wilt u toch een abonnement op het VO-magazine? Dan kunt u zich abonneren voor 75 euro per jaar. Zie hiervoor: