VO-magazine

Het VO-magazine houdt u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Bent u schoolleider of bestuurder en bij ons bekend? Dan ontvangt u zes keer per jaar het fysieke VO-magazine automatisch en kosteloos op naam. Desgewenst kunt u zich hiervoor afmelden. U kunt uw abonnement beheren via uw Mijn VO-raad account.

Bent u bij ons niet bekend als bestuurder of schoolleider? Dan ontvangt u het magazine niet automatisch. U kunt uzelf wel kosteloos abonneren via uw Mijn VO-raad account.

U kunt het VO-magazine ook online lezen. Lees het magazine dat in februari 2023 verscheen of een van de eerder uitgebrachte magazines.

cover vo-magazine feb 2023

In dit VO-magazine is er aandacht voor: 

Leerling én mantelzorger
Op elke school zitten jongeren die thuis voor iemand zorgen. Met een beetje flexibiliteit kan de school hun leerproces ondersteunen.

Relatie, relatie, relatie
‘Begin bij de motivatie van leerlingen, dan gaan alle radertjes in het onderwijs beter draaien’, zegt pedagoog Marcel van Herpen in een interview met VO-magazine.

Anders organiseren
Docenten hebben veel behoefte aan tijd om te reflecteren, onderzoeken en ontwikkelen. Die tijd structureel creëren is niet eenvoudig, die tijd effectief benutten nog ingewikkelder. Wat zijn succesfactoren en valkuilen? VO-magazine legde zijn oor te luisteren bij twee scholen met ervaring.

Lezen, rekenen… weerbaarheid
Het masterplan basisvaardigheden schiet tekort als antwoord op de uitdagingen waar onze samenleving voor staat, vinden Willem de Vos en Joop Berding. In een onzekere toekomst moeten leerlingen kunnen omgaan met kwetsbaarheid, onzekerheid en onoverzichtelijkheid. Dat vergt existentiële vaardigheden.

En verder
Wat de school kan betekenen voor suïcidale leerlingen / Nieuwe rubriek: hoe zit dat? Cijfers en achtergronden over vaste en tijdelijke aanstellingen / Boekgesprek over destructief leiderschap: managementauteur Joost Kampen zet vraagtekens bij alle aandacht voor de ‘vrolijke’ kant van leiderschap / Nieuwe school: het Mercurius College in Delft / Column: Maxe de Rijk / De schooltijd van Joy Delima / Het gebouw: het Groene Hart Lyceum is een warme en transparante school.
 

Adverteren

Adverteren in het VO-magazine kan via onze mediapartner Onderwijsmedia.

Bedrijfsabonnement

Wilt u geen abonnement op naam, maar een aantal exemplaren (met een maximum van 5) van VO-magazine ontvangen op het adres van uw bestuur of school dan is dat ook mogelijk. Een dergelijk abonnement kunt u aanvragen via onderstaand formulier.