Het VO-magazine wordt gratis verstuurd naar de besturen en scholen die lid zijn van de VO-raad.

U kunt het VO-magazine ook online lezen. Lees het VO-magazine van april 2017 of een van de eerder uitgebrachte magazines.

In het VO-magazine van april 2017:

Inge de Wolf: stop de groei van de kansenongelijkheid
Portret van een bevlogen hoogleraar/inspecteur in de strijd tegen groeiende kansenongelijkheid.

Alle wegen leiden naar… goed opgeleide leerlingen
Betere doorstroming in het onderwijs staat – terecht – in de belangstelling. Kritisch kijken naar doorstroomdata kan helpen om het eigen onderwijs en de doorstroom te verbeteren.

Special VO-congres: leidinggeven aan verandering

  • Meester Bart is hoofdspreker op het VO-congres. Voor VO-magazine schreef hij een nieuwe column.
  • Drie eindverantwoordelijk schoolleiders over leidinggeven aan verandering. ‘Ik zoek altijd de verbinding.’
  • Lucia Rijker geeft een lezing op het VO-congres. De VMBO VAKschool van het Dockinga College in Dokkum bekeek een aflevering van haar tv-programma Dream School.
     

En verder
Naleving van de herziene Code Goed Onderwijsbestuur kan beter / Stroomrevolutie op het schooldak / In de praktijk: doorlopende leerlijn digitale geletterdheid op het Kamerlingh Onnes

Abonneren

Valt u niet binnen de doelgroep, maar wilt u toch een abonnement op het VO-magazine? Dan kunt u zich abonneren voor 75 euro per jaar. Zie hiervoor: