Algemene ledenvergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) stellen de leden van de VO-raad het beleid vast dat het bestuur van de VO-raad uitvoert.

Jaarlijks koppelt het bestuur terug wat de vereniging gedaan heeft met een bijbehorend financieel verslag. De ALV benoemt het bestuur en de leden van de Ledenadviesraad (LAR). 

Data aankomende ALV's