Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) stellen de leden van de VO-raad het beleid vast dat het bestuur van de VO-raad uitvoert.

Jaarlijks koppelt het bestuur terug wat de vereniging gedaan heeft met een bijbehorend financieel verslag. De ALV benoemt het bestuur en de leden van de Ledenadviesraad (LAR). 

Lees het verslag van de speciale 24-uurs ALV op 23 en 24 november 2016, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de VO-raad.

Data aankomende ALV'S