Onderhandelingsdelegatie CAO VO

cao-delegatie

De VO-raad behartigt de belangen van schoolleiders ook als het gaat om arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke zaken. Daartoe hebben we in samenspraak met de AS en het Netwerk van Schoolleiders de Commissie Arbeidsvoorwaarden Schoolleiders in het leven geroepen. Deze uit schoolleiders bestaande commissie adviseert het bestuur en de onderhandelingsdelegatie van de VO-raad over de cao-inzet van de VO-raad, over het verloop van de onderhandelingen en over het uiteindelijke onderhandelingsresultaat.

De delegatie die namens de VO-raad onderhandelt met de onderwijsbonden over de CAO VO, bestaat uit:

olaf peekOlaf Peek (voorzitter). Peek is als onderhandelaar door de VO-raad aangetrokken en heeft een ruime ervaring in het arbeidsvoorwaardenoverleg met de vakbonden, zowel in de private als in de (semi) publieke sector. Doordat hij in dienst is van de VO-raad kan hij snel de verbinding maken met het bestuur van de VO-raad en de ondersteuning vanuit het bureau. 

maria van hattumMaria van Hattum Van Hattum is bestuurder bij Achterhoek VO. Zij heeft vanuit twee rectoraten en een eerdere bestuurlijke functie veel ervaring op het gebied van arbeidsvoorwaarden binnen het vo. Ze is al geruime tijd actief voor de VO-raad, onder meer als voorzitter van de themacommissie Governance.

Anne HoekstraAnne Hoekstra is voorzitter van het college van bestuur van het Regius College Schagen. Hij maakt al sinds 2009 deel uit van de onderhandelingsdelegatie en heeft meegewerkt aan meerdere cao’s. Daarnaast is hij werkgeverslid van Voion.