Themacommissies

De themacommissies van de VO-raad bestaan uit bestuurders en schoolleiders en adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd over actuele onderwijsthema’s.

Binnen de nieuwe themacommissies worden actuele vraagstukken besproken en adviezen over in te nemen standpunten en het te voeren beleid worden geformuleerd. De commissies hebben nadrukkelijk een erkende rol en positie binnen de vereniging VO-raad en krijgen een stevige adviesfunctie richting het bestuur. Deze adviezen zullen in veel gevallen ook breder beschikbaar worden gesteld of in discussie worden gebracht in de vereniging via bijvoorbeeld het Schoolleidersplatform (SLP) of de Ledenadviesraad (LAR).

De themacommissies richten hun eigen werkwijze in wat betreft het aantal bijeenkomsten per jaar en het tijdstip hiervan en vinden altijd plaats bij de VO-raad.

Er zijn na het vaststellen van het strategisch kader 2015 - 2020 vier themacommissies gevormd, in 2018 volgde de vijfde commissie:

  • Onderwijs dat recht doet aan de individuele talenten van leerlingen
  • Professionalisering van de schoolorganisatie
  • Bedrijfsvoering en modern werkgeverschap (inclusief cao)
  • Governance
  • School & Omgeving
     

De leden van de themacommissies

Bij de samenstelling is er op gelet dat de themacommissies bestaan uit zowel schoolleiders en bestuurders*, vertegenwoordigers van grote en kleine besturen bevatten en dat alle onderwijssoorten ‘aan boord’ zijn. De themacommissies bestaan allen uit ten minste tien leden die zijn benoemd voor de looptijd van het strategisch kader.

*de themacommissie governance bestaat geheel uit bestuurders

Themacommissie Onderwijs en Talentontwikkeling

De themacommissie heeft een stevige adviesfunctie aan het bestuur over de inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs met thema’s zoals bijvoorbeeld talentontwikkeling, maatwerkdiploma, flexibilisering. Het is van belang om de vernieuwingen in het onderwijs te verbinden aan thema’s als output en outcome van het onderwijs. Daarom krijgt de themacommissie een expliciete rol in de issues rondom onderwijskwaliteit; kwaliteit zoals dat ook bijvoorbeeld door de Inspectie wordt ‘gemeten’ in het onderwijsresultatenmodel.

Dhr. Mr. Theo Bekker
lid CvB Landstede in Zwolle

Mw. Astrid Buijs
rector Fioretti College in Lisse

Dhr. Bart de Grunt
rector Rembrandt College in Veenendaal

Dhr. Artho Jansen
bestuurder Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland

Dhr. Harmen Neidig
conrector/plv. rector Pallas Athene College in Ede

Dhr. Dick van Meeuwen
lid College van Bestuur Van Lodenstein College in Kesteren

Dhr. Henk van Ommen
rector/bestuurder Het Baarnsch Lyceum in Baarn

Dhr. Zegert Vis
Directeur Staring College in Lochem

Dhr. John Hausmans
bestuursvoorzitter LVO Weert /Cranendonck

Mevr. Mariet van Goch
bestuursvoorzitter Oranje Nassau College

Themacommissie Professionalisering van de schoolorganisatie

De themacommissie adviseert het bestuur van de VO-raad over leraar-gerelateerde thema’s maar ook over de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders. De adviezen kunnen gegeven worden op politiek-strategisch niveau maar ook op themagericht, doelgroepgericht, sectoraal en organisatieniveau, maar niet op operationeel niveau.

Dhr. Harry van Alphen 
lid CvB Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Dhr. Martin van den Berg 
Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs

Dhr. Kees van Bergeijk
Martinus College

Dhr. Tjeerd  Biesterbosch
Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en omgeving

Dhr. Niek Bootsma
lid College van Bestuur stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg
rector Beatrix College in Tilburg

Mw. Erika Diender-van Dijk
voorzitter CvB De Gelderse Onderwijsgroep Quadraam

Mw. Ina Everts
directeur havo/vwo CSG Liudger

Dhr. Chris Flikweert
voorzitter College van Bestuur Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem

Dhr. Hans Freitag
bestuurder Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci in Leiden

Dhr. Gert ten Hove
directeur CSG Noordik 

Dhr. Ad van Kemenade
directeur-bestuurder Udens College

Dhr. Bert Kozijn 
rector Hermann Wesselink College

Dhr. Barry Lommen
bestuurder Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad

Dhr. Ton Roelofs
lid algemene directie Penta College CSG in Spijkenisse

Dhr. Ewald Weiss
voorzitter College van Bestuur Stichting Openbaar VO Progresso

Mw. Marjolein Willemsen
voorzitter College van Bestuur VOCA en OPOCK in Capelle aan de IJssel

Themacommissie Bedrijfsvoering, modern werkgeverschap en cao

Deze themacommissie adviseert over een breed scala aan onderwerpen met een financieel stempel en dossiers zoals bekostiging, professionalisering van de bedrijfsvoering en huisvesting.

Dhr. Gabri Maessen
rector/bestuurder Dorenweerd College/Coöperatie VO Doorwerth

Dhr. Ferdinand Vinke
bestuurder Winkler Prins in Veendam

Dhr. Stan Poels
bestuurder CVO Groep in Zeist

Dhr. Lambèrt van Genugten
bestuurder Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant

Dhr. Ton Wijnbergen
rector Parcival College

Dhr. Ad Paulisse
rector 2College

Dhr. Johan van Dam
bovenschools schoolleider Stichting Lucas College

Dhr. Leendert van Wezel
bestuurder Wartburg College

Mw. Ingrid van der Neut
rector/bestuurder Stichting Montessori Lyceum Herman Jordan

Vivien van Hoekstra
hoofd bedrijfsvoering Stichting Openbaar VO Zaanstad

Mw. Maria van Hattum
bestuurder Achterhoek VO in Doetinchem

Mw. Marja de Jonge
bestuurder RSG Simon Vestdijk in Harlingen

Dhr. Peter van Laarhoven
bestuurder VO Haaglanden in Den Haag

Dhr. Ton Heijnen (voorzitter)
directeur-bestuurder Trinitas College in Alkmaar

Dhr. Hans de Deugd
directeur bedrijfsvoering Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem

Dhr. Bert Lunshof
directeur bedrijfsvoering Metameer Stevensbeek/Boxmeer

Dhr. Ad Slob
rector Parcival College in Groningen

Dhr. Henri Winter
directeur bedrijfsvoering en control Scholengroep Rijk van Nijmegen

Themacommissie Governance

De themacommissie adviseert gevraagd en ongevraagd over actuele en lange termijn vraagstukken op het gebied van de governance van onderwijsinstellingen en bredere stelselvragen. Met vragen als: Hoe geven schoolbesturen op een goede manier invulling aan de maatschappelijke opgave? Wat vraagt dit van het samenspel met medezeggenschap en intern toezicht? Wat vraagt dit van de bestuurder zelf? En hoe kan een governancecode daaraan bijdragen?

Dhr. Kees Klapwijk
Bestuurder-directeur Gereformeerde scholengemeenschap Randstad in Rotterdam

Dhr. Michel Dankers
Voorzitter College van Bestuur Elde College, stichting VO Regio Schijndel in Sint Michielsgestel

Mw. Marieke Dekkers
Lid College van Bestuur Samenwerkingsverband Koers VO

Dhr. Willem de Potter
Voorzitter College van Bestuur St. v. Onderwijs op Reformatorische Grondslag (Van Lodenstein College) in Amersfoort, Barneveld, Ede, Hoevelaken, Kesteren

Mw. Maria van Hattum (voorzitter themacommissie)
Lid College van Bestuur Achterhoek VO

Mw. Doetina van Kelle
Voorzitter College van Bestuur Stichting Markland College in Oudenbosch

Mw. Truus Vaes
  Voorzitter College van Bestuur Iris Zuid Kennemerland in Haarlemmermeer

Dhr. Ad L'Herminez
Lid algemene directie Trevianum in Sittard

Dhr. Erik Holtslag
Directeur-bestuurder bij Panta Rhei

Dhr. Marcel Klaverkamp
Bestuurder Dr. Nassau College in Assen

Themacommissie School & Omgeving

De themacommisie School & Omgeving adviseert het bestuur over vraagstukken rondom de maatschappelijke opdracht van het onderwijs: hoe kunnen besturen en scholen bijdragen aan sociale binding, gelijke kansen en passend onderwijs voor alle leerlingen? Centraal daarbij staat ook de samenwerking tussen het onderwijs en andere partners (zoals gemeenten, zorg, maatschappelijke instellingen). Thema’s die aan de orde zullen komen zijn o.a. passend onderwijs, kansengelijkheid, onderwijs nieuwkomers, aansluiting PO en VO, burgerschapsvorming, sociale veiligheid en gezonde school.

Mw. Astrid Berendsen
Voorzitter College van Bestuur Onderwijsgroep Noord in Groningen

Dhr. Pieter Breuer
Rector Stedelijk Gymnasium in Breda

Dhr. Martin-Jan de Jong
Voorzitter College van Bestuur Greijdanus College in Zwolle

Mw. Manon Ketz
Voorzitter College van Bestuur Stedelijk Lyceum in Enschede

Dhr. Stan Poels
Voorzitter College van Bestuur  Stichting CVO Groep Zuid Oost Utrecht

Mw. Corinne Sebregts
Rector scholengroep Het Plein in Eindhoven

Dhr. Jeroen Spek
Directeur CVO AV Calvijn in Hardinxveld-Giessendam

Mw. Merlijn Verstraeten
Rector UniC in Utrecht

Dhr. Rijk Vlaanderen
Rector Mill Hill College in Goirle

Dhr. Kees Vreugdenhil
Voorzitter College van Bestuur Stichting Fioretti Teylingen in Hillegom

Dhr. Bram van Welie
Directeur OSG Hugo de Groot in Rotterdam