Themacommissies

De themacommissies van de VO-raad bestaan uit bestuurders en schoolleiders die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over actuele onderwijsthema’s.

Binnen de themacommissies worden actuele vraagstukken besproken en adviezen over in te nemen standpunten en het te voeren beleid geformuleerd. De commissies hebben nadrukkelijk een erkende rol en positie binnen de vereniging VO-raad en hebben een stevige adviesfunctie richting het bestuur. Deze adviezen zullen in veel gevallen ook breder beschikbaar worden gesteld of in discussie worden gebracht in de vereniging via bijvoorbeeld de Adviesraad van Schoolleiders (AS) of de Ledenadviesraad (LAR).

De themacommissies richten hun eigen werkwijze in wat betreft het aantal bijeenkomsten per jaar en het tijdstip hiervan en vinden altijd plaats bij de VO-raad. 

Themacommissies en samenstellling 

Dit zijn de themacommissies: 

Bedrijfsvoering, modern werkgeverschap en cao

Deze themacommissie adviseert over een breed scala aan onderwerpen met een financieel stempel en dossiers zoals bekostiging, professionalisering van de bedrijfsvoering en huisvesting.

Ria van Doorn-van Boxtel
directeur bedrijfsvoering Christiaan Huygens College, Eindhoven

Marjon Epema
bestuurder SVO Parkstad Limburg, Heerlen

Mark de Haas
bestuurder Minkema College, Woerden

Pieter Schram
bestuurder Singelland, Drachten

Hanneke Schreuder
rector St. Bonifatiuscollege, Utrecht

Reinier van de Wal (voorzitter)
bestuurder SCOL, Leiden

Leendert van Wezel
bestuurder Wartburg College, regio Rotterdam/Dordrecht

Elyan Zegers
bestuurder VO Haaglanden, Den Haag


​Vanuit de VO-raad:
Paul Huisman, senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Bestuurlijke samenwerking

De nieuwe themacommissie Bestuurlijke en regionale samenwerking adviseert het bestuur van de VO-raad, gevraagd en ongevraagd, over hoe bestuurlijke samenwerking kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. De themacommissie kijkt naar samenwerking tussen besturen, in de regio, maar ook samenwerking met andere partijen. Vraagstukken die aan de orde komen zijn onder andere: aanpak lerarentekort en onderwijsregio's, dekkend onderwijsaanbod en bedrijfsvoering. Daarnaast kijkt de themacommissie ook integraal naar samenwerking in het vo, met oog voor de complexiteit en stapeling van netwerken.

 

Doetina van Kelle
Markland College in Oudenbosch e.o.

Sandra Niemeijer
Schoonhovens College in Schoonhoven

Frans van Hartingsveldt
Jacobus Fruytier Apeldoorn

Jeroen Beekmans
Dorenweerd College in Doorwerth

Matthias Kooistra
Esdal College in Emmen

Jan Paul Beekman
Spinoza Lyceum in Amsterdam

Frits Hoekstra (voorzitter themacommissie)
Scholengroep SCOPE in Alphen aan den Rijn

Ineke de Roo
Scholengroep Trivium in Stadskanaal e.o.

Ewald van Vliet
Lucas Onderwijs in Den Haag
 
Fawzia Nasrullah
PCOU Willibrord in Utrecht

 

Digitalisering

De themacommissie Digitalisering adviseert het bestuur van zowel de VO-raad als PO-Raad over digitalisering en nieuwe technologieën in het onderwijs. Dit betreft een breed spectrum aan dossiers – uiteenlopend van de digitale infrastructuur en cybersecurity tot digitale leermiddelen, digitale vaardigheden, ethische vraagstukken en nieuwe technologieën, waaronder AI.
 

Frits Hoekstra (voorzitter themacommissie)
Voorzitter College van Bestuur SCOPE scholengroep (po en vo)

 

Kees van Bergeijk (vicevoorzitter themacommissie)
Bestuurder/ algemeen directeur Martinuscollege VO

 

Jan Kees Meindersma
Lid College van Bestuur stichting Carmel (vo)

 

Egbert de Jong
Lid College van Bestuur Montessori Vereniging Haarlemmermeer (po)

 

Paul Slegers
Lid College van Bestuur Stichting Onderwijs Midden-Limburg (vo)

 

Tijmen Smit
Lid College van Bestuur Kalsbeek College (vo)

 

Frank Tigges
Voorzitter College van Bestuur Nestas Scholengroep (po)

 

Kees Versteeg
Rector-Bestuurder Griftland College (vo)

 

Elizabeth de Velde
Directeur Onderwijs Stichting Proo (Aurora Onderwijsgroep (po en vo)

 

Elyan Zegers
Lid College van Bestuur VO Haaglanden (vo)

 

Bart Roumen
Bestuurder TOF Onderwijs (po)

 

Kees Ritmeester
Directeur Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie LEV-WN (po)

 

Jeroen Gommers
Voorzitter college van bestuur Stichting Monton - Montessori Onderwijs Midden-Nederland (po)

 

Larissa Zegveld
Directeur-Bestuurder Kennisnet

 

Paul Zevenbergen
Voorzitter SIVON

 

Vanuit beide raden
Jeffrey Hietbrink - Beleidsadviseur Digitalisering
Noëlle Steeghs - Beleidsadviseur Digitalisering
Janny Kappert – Senior Adviseur Schoolontwikkeling & Innovatie
Ewout Tenhagen - Beleidsadviseur Digitalisering

 

Deze commissie staat open voor suggesties en eventuele nieuwe leden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ewout Tenhagen (e.tenhagen@poraad.nl).

Governance

Deze themacommissie adviseert gevraagd en ongevraagd over actuele en lange termijn vraagstukken op het gebied van de governance van onderwijsinstellingen en bredere stelselvragen. Met vragen als: Hoe geven schoolbesturen op een goede manier invulling aan de maatschappelijke opgave? Wat vraagt dit van het samenspel met medezeggenschap en intern toezicht? Wat vraagt dit van de bestuurder zelf? En hoe kan een governancecode daaraan bijdragen?

Marleen van Berkum
Directeur-bestuurder SWV Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee

Ger Boonen
lid CvB @voCampus

Jan Maarten de Bruin
lid CvB Willem van Oranje Onderwijsgroep


Allert de Geus
bestuurder Stichting Scholengemeenschap Voor Vrijeschoolonderwijs


Annerieke van Grol
rector-bestuurder Scholengemeenschap Spieringshoek, Schiedam


Maria van Hattum (voorzitter)
voorzitter CvB Achterhoek VO

Marc Mittelmeijer
voorzitter Raad van Bestuur CVO Rotterdam e.o.


Betty van Nieuwenhuizen
Lid CvB OVO Zaanstad

Melle de Vries
bestuurder GSR, Rotterdam


Philip de Vries
Rector/voorzitter CvB Alfrink College


​Vanuit de VO-raad: 
Tammy van Son, senior beleidsadviseur Governance

Professionele schoolorganisatie

Deze themacommissie adviseert het bestuur van de VO-raad over leraar-gerelateerde thema’s maar ook over de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders. De adviezen kunnen gegeven worden op politiek-strategisch niveau maar ook op themagericht, doelgroepgericht, sectoraal en organisatieniveau.

Tjeerd Biesterbosch
lid CvB Stichting Landstede

 

Patricia Bleeker
rector Stedelijk Dalton College Alkmaar 
   

Hans Freitag
rector-bestuurder a.i. Stedelijk Gymnasium, Leiden

 

Carlijn Harink
rector Openbaar Lyceum De Amersfoortse Berg

 

Frans van Hartingsveldt
voorzitter CvB Jacobus Fruytier scholengemeenschap

 

Annet Kil
voorzitter CvB Gooise Scholen Federatie

 

Bert Kozijn (voorzitter)
rector Hermann Wesselink College

 

Arend Smit
bestuurder Stichting Keizer Karel

 

Pieter Snaterse:
schoolleider Visser ’t Hooft Lyceum Leiderdorp

 

Marjan Weekhout
rector Twents Carmel College

 

Jan Andries Wolthuis
Regiodirecteur Lucas VO Delflanden
 

Vanuit de VO-raad:
Femke Kolsteren, senior beleidsadviseur Professionele Schoolorganisatie

School & Samenleving

De themacommisie 'School & Samenleving' adviseert het bestuur over vraagstukken rondom de maatschappelijke opdracht van het onderwijs: hoe kunnen besturen en scholen bijvoorbeeld bijdragen aan sociale binding, gelijke kansen en passend onderwijs voor alle leerlingen? Centraal daarbij staat ook de samenwerking tussen het onderwijs en andere partners (zoals gemeenten, zorg, maatschappelijke instellingen). Thema’s die aan de orde komen zijn o.a. passend onderwijs, kansengelijkheid, welbevinden, onderwijs aan nieuwkomers, aansluiting po en vo, burgerschapsvorming, sociale veiligheid en gezonde school. 

 

Deze themacommissie heeft als eerste commissie een pamflet opgesteld waarin zij het bestuur haar toekomstvisie voorlegt over de integrale rol die scholen zouden kunnen vervullen in hun omgeving.

Rosanne Bekker
rector Berlage Lyceum Amsterdam

Anton Hermans
bestuurder SEF (Saba)

Maryse Knook
directeur-bestuurder OSG Bijlmer

Gert van Leeuwen
lid CvB SORG


Henk Post
voorzitter CvB Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem

Corinne Sebregts
rector Parmant Scholen, Eindhoven 

Jeroen Spek
directeur Calvijn, Hardinxveld-Giessendam

Petra Stuit
rector VMBO Maastricht, Novo college en Terra Nigra


Aart in t Veld
voorzitter CvB CSG Reggesteyn, Nijverdal/Rijssen

Leendert-Jan Veldhuyzen
bestuurder Stichting Kolom Amsterdam

Bram van Welie (voorzitter)
rector Edith Stein College, Den Haag

Karin Zwiers
directeur ISK Dr Nassau College


​Vanuit de VO-raad: 
Rens van den Boogaard, teamleider School & Omgeving      

Talentontwikkeling en onderwijskwaliteit

De themacommissie 'Talentontwikkeling en onderwijskwaliteit' adviseert het bestuur over de inhoudelijke ontwikkeling naar eigentijds onderwijs met thema’s als talentontwikkeling, flexibilisering van het onderwijs en de examinering en de herziening van het curriculum. Recent is de adviesopdracht van de commissie uitgebreid met het thema onderwijskwaliteit in brede zin.

Clementine van den Berg
rector Citadel College, Nijmegen

Jacqueline Bevaart
algemeen directeur Penta Scala Molenwatering, Spijkernisse

John Hausmans
directeur DaCapo College, Sittard

Wim Huiberts
Directeur Spaarne College Haarlem

Daphne Heeroma
rector Koning Willem II College, Tilburg

Artho Jansen
bestuurder Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland

Mark de Kievit
Rector Fioretti College Lisse

Steven van Nispen
lid college van bestuur Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen

Barry Roest
afdelingsleider A. Roland Holst College Hilversum

Trijnie Vos
regiodirecteur AOC Terra, locatie Assen

 

Vanuit het bestuur van de VO-raad:

 • Eugène Bernard 
  voorzitter CvB Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), Sittard   


​Vanuit de VO-raad: 

 • Hélène van Oostrom, teamleider Onderwijszaken
 • Carolien Hueting, senior beleidsmedewerker Onderwijszaken
 • Marleen Harink, senior beleidsmedewerker Onderwijszaken

Bij de samenstelling is erop gelet dat de themacommissies bestaan uit zowel schoolleiders als bestuurders*, dat ze vertegenwoordigers van grote en kleine besturen bevatten en dat alle onderwijssoorten ‘aan boord’ zijn. De themacommissies bestaan allen uit ten minste tien leden die zijn benoemd voor de looptijd van het strategisch kader.

*de themacommissies digitalisering en governance bestaan geheel uit bestuurders.

 

Commissie arbeidsvoorwaarden schoolleiders

Daarnaast is in 2019 binnen de VO-raad de Commissie arbeidsvoorwaarden schoolleiders geïnstalleerd.
 

Over de commissie

In 2019 is binnen de VO-raad de Commissie arbeidsvoorwaarden schoolleiders geïnstalleerd. Deze commissie is vooral bedoeld om de schoolleiders een stem te geven in de arbeidsvoorwaardenontwikkeling zoals die in de cao-onderhandelingen tussen de VO-raad en de vakbonden tot stand komt. De directe aanleiding van het instellen van de commissie was de constatering dat het (werknemers)belang van schoolleiders niet doordrong tot de cao-tafel. Op deze wijze is het geluid van de schoolleiders wel te horen in het overleg.
 

Opdracht

De commissie heeft de opdracht de onderhandelingsdelegatie en het bestuur van de VO-raad te adviseren over de inzet, voortgang en uitkomst van de cao-onderhandelingen. Daarbij richt de commissie zich op het volledige arbeidsvoorwaardenpakket in de cao en op de uitvoerbaarheid van cao-afspraken in de school, zowel in algemene zin als specifiek vanuit de belangen van de schoolleiders.

Voorafgaand aan de cao-onderhandelingen adviseert de commissie het bestuur over de inzet van de onderhandelingen. Tijdens het verloop van de onderhandelingen wordt de commissie door de onderhandelingsdelegatie geconsulteerd over de voortgang en over specifieke voorliggende onderhandelingsvraagstukken. Na het bereiken van een onderhandelingsakkoord met de bonden, geeft de commissie een oordeel over het resultaat met een daaraan verbonden instemmingsadvies.


Samenstelling

De commissie bestaat volledig uit schoolleiders, verdeeld over de categorieën bovenschools schoolleiders, eindverantwoordelijk schoolleiders en niet-eindverantwoordelijk schoolleiders zoals teamleiders en afdelingsleiders. De zevenkoppige commissie vergewist zich ervan een representatief advies te geven vanuit de doelgroep schoolleiders.
 

Oproep namens de leden van de commissie

“De leden van de Commissie arbeidsvoorwaarden schoolleiders zijn voortdurend te bereiken om input in ontvangst te nemen van collega’s. Je kunt altijd contact met ons opnemen, we gaan graag het gesprek aan! Met elkaar sparren over onze arbeidspositie en arbeidsvoorwaarden is belangrijk om de punten duidelijk in te brengen aan de onderhandelaarstafel.

Zeker wanneer er een nieuwe ronde van cao-onderhandelingen wordt voorbereid, worden wij actiever omdat we dan concreet input kunnen geven aan de onderhandelaarsdelegatie. Wij informeren jou en andere schoolleiders via deze pagina en waarderen het als je gesprekspunten wilt aandragen. We zien jouw signaal tegemoet en gaan concreet voor jouw en onze belangen aan de slag!”

Leden van de Commissie arbeidsvoorwaarden schoolleiders

De huidige leden van de commissie:

 • Johan van Dam (voorzitter), Regiodirecteur Lucas VO, Den Haag
 • Harald Huijssoon, Directeur Bonhoeffer College, Enschede
 • Mark de Kievit, Rector Fioretti College, Lisse
 • Irene Prins, Teamleider vwo, Kaj Munk College, Hoofddorp
 • Rebecca Valkenborg, Rector Hoeksch Lyceum, Oud-Beijerland
 • Ralf Buiter, Directeur Dr. Nassaucollege, Assen
 • Carin Gabriels, Afdelingsleider, Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee