Themacommissies

De themacommissies van de VO-raad bestaan uit bestuurders en schoolleiders die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over actuele onderwijsthema’s.

Binnen de nieuwe themacommissies worden actuele vraagstukken besproken en adviezen over in te nemen standpunten en het te voeren beleid worden geformuleerd. De commissies hebben nadrukkelijk een erkende rol en positie binnen de vereniging VO-raad en krijgen een stevige adviesfunctie richting het bestuur. Deze adviezen zullen in veel gevallen ook breder beschikbaar worden gesteld of in discussie worden gebracht in de vereniging via bijvoorbeeld de Adviesraad Schoolleiders (AS) of de Ledenadviesraad (LAR).

De themacommissies richten hun eigen werkwijze in wat betreft het aantal bijeenkomsten per jaar en het tijdstip hiervan en vinden altijd plaats bij de VO-raad.

Er zijn in 2015 vier themacommissies gevormd, in 2018 volgde de vijfde commissie:

  • Onderwijs dat recht doet aan de individuele talenten van leerlingen
  • Professionalisering van de schoolorganisatie
  • Bedrijfsvoering en modern werkgeverschap (inclusief cao)
  • Governance
  • School & Omgeving
     

De leden van de themacommissies

Bij de samenstelling is erop gelet dat de themacommissies bestaan uit zowel schoolleiders als bestuurders*, dat ze vertegenwoordigers van grote en kleine besturen bevatten en dat alle onderwijssoorten ‘aan boord’ zijn. De themacommissies bestaan allen uit ten minste tien leden die zijn benoemd voor de looptijd van het strategisch kader.

*de themacommissie governance bestaat geheel uit bestuurders

Themacommissie Onderwijs en Talentontwikkeling

De Themacommissie Onderwijs en Talentontwikkeling adviseert over de inhoudelijke ontwikkeling naar eigentijds onderwijs met thema’s als talentontwikkeling, flexibilisering van het onderwijs en de examinering en de herziening van het curriculum.

Dhr. Mr. Theo Bekker
lid CvB Landstede in Zwolle

Mevr. Jacqueline Bevaart
algemeen directeur scholengroep Penta Spijkenisse

Mevr. Astrid Buijs
rector Picasso Lyceum in Zoetermeer

Mevr. Mariet van Goch
bestuursvoorzitter Oranje Nassau College

Dhr. John Hausmans
regiodirecteur LVO Maastricht, Meerssen en Valkenburg

Mevr. Daphne Heeroma
rector Willem II College Tilburg

Dhr. Kees Hoogvorst
rector ISG Arcus Lelystad

Dhr. Artho Jansen
bestuurder Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland

Dhr. Harmen Neidig
conrector/plv. rector Pallas Athene College in Ede

Dhr. Dick van Meeuwen
lid College van Bestuur Van Lodenstein College in Kesteren

Dhr. Henk van Ommen
rector/bestuurder Het Baarnsch Lyceum in Baarn

Mw. Trijnie Vos
regiodirecteur Stichting Agrarisch Opleidingscentrum Terra in Groningen
 

Themacommissie Professionalisering van de schoolorganisatie

De themacommissie adviseert het bestuur van de VO-raad over leraar-gerelateerde thema’s maar ook over de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders. De adviezen kunnen gegeven worden op politiek-strategisch niveau maar ook op themagericht, doelgroepgericht, sectoraal en organisatieniveau, maar niet op operationeel niveau.

Dhr. Harry van Alphen 
lid CvB Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Dhr. Martin van den Berg 
directeur-bestuurder Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs

Dhr. Kees van Bergeijk
voorzitter College van Bestuur Martinus College Grootebroek

Dhr. Tjeerd Biesterbosch
lid CvB Landstede Groep Zwolle e.o.

Mw. Patricia Bleeker
rector Stedelijk Dalton College, Alkmaar

Dhr. Niek Bootsma
voorzitter College van Bestuur stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg

Mw. Ina Everts
directeur CS Vincent van Gogh Lariks, Assen

Dhr. Hans Freitag
directeur a.i. Stedelijk Gymnasium Arnhem

Dhr. Frans van Hartingsveldt
voorzitter CvB Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Apeldoorn e.o.

Dhr. Gert ten Hove
directeur CSG Noordik

Dhr. Gert-Jan Jansen
rector Mondial College, Nijmegen

Dhr. Bert Kozijn 
rector Hermann Wesselink College

Dhr. Barry Lommen
bestuurder Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad

Dhr. Arend Smit
rector-bestuurder Keizer Karel College, Amstelveen

Mevr. Gerharda Tamminga
voorzitter CvB Onderwijsgroep Noord

Dhr. Anders Vink
rector Maerlant, Brielle

Mw. Marjan Weekhout
rector Twents Carmel College, Oldenzaal e.o.

Dhr. Ewald Weiss
voorzitter College van Bestuur Stichting Openbaar VO Progresso
 

Themacommissie Bedrijfsvoering, modern werkgeverschap en cao

Deze themacommissie adviseert over een breed scala aan onderwerpen met een financieel stempel en dossiers zoals bekostiging, professionalisering van de bedrijfsvoering en huisvesting.

Dhr. Johan van Dam
Regiodirecteur Lucas Onderwijs, Den Haag

Mevr. Ria van Doorn-van Boxtel.
directeur bedrijfsvoering Christiaan Huygens College in Eindhoven.

Dhr. Ton Heijnen (voorzitter)
bestuurder Trinitas College in Heerhugowaard

Dhr. Peter van Laarhoven
bestuurder VO Haaglanden in Den Haag

Dhr. Stan Poels
bestuurder CVO Groep in Zeist

Dhr Pieter Schram
Bestuurder Singelland, Drachten

Dhr. Ferdinand Vinke
bestuurder Winkler Prins in Veendam

Mevr. Anne de Visch-Eybergen
Bestuurder Achterhoek VO, Doetinchem

Mevr. Ina Vogelzangs
Bestuurder Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Dhr. Reinier van de Wal
Bestuurder Stichting VOvA, Amsterdam

Dhr. Leendert van Wezel
bestuurder Wartburg College

 

Themacommissie Governance

De themacommissie adviseert gevraagd en ongevraagd over actuele en lange termijn vraagstukken op het gebied van de governance van onderwijsinstellingen en bredere stelselvragen. Met vragen als: Hoe geven schoolbesturen op een goede manier invulling aan de maatschappelijke opgave? Wat vraagt dit van het samenspel met medezeggenschap en intern toezicht? Wat vraagt dit van de bestuurder zelf? En hoe kan een governancecode daaraan bijdragen?

Dhr. Michel Dankers
Voorzitter College van Bestuur Elde College, stichting VO Regio Schijndel in Sint Michielsgestel

Mw. Marieke Dekkers
Lid College van Bestuur Samenwerkingsverband Koers VO

Mw. Maria van Hattum (voorzitter themacommissie)
Lid College van Bestuur Achterhoek VO

Mw. Doetina van Kelle
Voorzitter College van Bestuur Stichting Markland College in Oudenbosch

Dhr. Marc Mittelmeijer
Voorzitter Raad van Bestuur CVO Rotterdam e.o.

Dhr. Melle de Vries
Bestuurder GSR in Rotterdam

Dhr. Willem de Potter
Voorzitter College van Bestuur St. v. Onderwijs op Reformatorische Grondslag (Van Lodenstein College) in Amersfoort, Barneveld, Ede, Hoevelaken, Kesteren

Mw. Truus Vaes
Voorzitter College van Bestuur Iris Zuid Kennemerland in Haarlemmermeer

Dhr. Ferdinand Vinke
bestuurder stichting Winkler Prins, Veendam

Dhr. Frank de Wit
voorzitter CvB Scala College, Alphen a/d Rijn
 

Themacommissie School & Omgeving

De themacommisie School & Omgeving adviseert het bestuur over vraagstukken rondom de maatschappelijke opdracht van het onderwijs: hoe kunnen besturen en scholen bijdragen aan sociale binding, gelijke kansen en passend onderwijs voor alle leerlingen? Centraal daarbij staat ook de samenwerking tussen het onderwijs en andere partners (zoals gemeenten, zorg, maatschappelijke instellingen). Thema’s die aan de orde komen zijn o.a. passend onderwijs, kansengelijkheid, onderwijs nieuwkomers, aansluiting po en vo, burgerschapsvorming, sociale veiligheid en gezonde school. 

Deze themacommissie heeft als eerste commissie een pamflet opgesteld waarin zij het bestuur haar toekomstvisie voorlegt over de integrale rol die scholen zouden kunnen vervullen in hun omgeving.

Mw. Rosanne Bekker
Rector Berlage Lyceum (Esprit Scholengroep), Amsterdam

Dhr. Pieter Breuer
Rector Stedelijk Gymnasium, Breda

Dhr. Jan Houwing
Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband VO Groningen Stad

Mw. Maryse Knook
Directeur bestuurder OSG Bijlmer, Amsterdam

Dhr. Wouter Middendorp
Rector Citadel College (Alliantie VO), Nijmegen

Mw. Corinne Sebregts
Rector scholengroep Het Plein, Eindhoven

Dhr. Jeroen Spek
Directeur CVO AV Calvijn, Hardinxveld-Giessendam

Dhr. Aart van ’t Veld
Voorzitter College van Bestuur CSG Reggestey, Nijverdal en Rijssen

Mw. Wilma van Velden
Rector C.S. Schaersvoorde Achterhoek VO, Aalten

Dhr. Leendert Jan Veldhuyzen
Bestuurder Stichting Kolom, Amsterdam

Mw. Merlijn Verstraeten (voorzitter themacommissie) 
Rector UniC, Utrecht

Dhr. Kees Vreugdenhil
Voorzitter College van Bestuur Stichting Fioretti Teylingen, Hillegom

Dhr. Bram van Welie
Directeur LMC Scholengroep Kunstscholen, Rotterdam

Commissie Arbeidsvoorwaarden schoolleiders

Begin 2019 is binnen de VO-raad de Commissie arbeidsvoorwaarden schoolleiders geïnstalleerd. Deze commissie heeft de opdracht de onderhandelingsdelegatie en het bestuur van de VO-raad te adviseren over de inzet, voortgang en uitkomst van de cao-onderhandelingen. Daarbij richt de commissie zich op het volledige arbeidsvoorwaardenpakket in de cao en op de uitvoerbaarheid van cao-afspraken in de school, zowel in algemene zin als specifiek vanuit de belangen van de schoolleiders.

De commissie bestaat volledig uit schoolleiders, verdeeld over de categorieën bovenschools schoolleider, eindverantwoordelijk schoolleider en teamleider. De commissie vergewist zich ervan een representatief advies te geven vanuit de doelgroep schoolleiders.

Dhr. Johan van Dam
regiodirecteur Lucas VO in Den Haag

Dhr. Alexander van Horssen
directeur CS De Hoven, locatie Uilenhof in Gorinchem

Dhr. Mark de Kievit
conrector Fioretti College in Lisse

Dhr. Evert Pegels
teamleider Markland College in Zevenbergen

Dhr. Peter van Tuinen
directeur Kei College in Heerenveen

Dhr. Rebecca Valkenborg
rector Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland