Themacommissies

De themacommissies van de VO-raad bestaan uit bestuurders en schoolleiders en adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd over actuele onderwijsthema’s.

Binnen de nieuwe themacommissies worden actuele vraagstukken besproken en adviezen over in te nemen standpunten en het te voeren beleid worden geformuleerd. De commissies hebben nadrukkelijk een erkende rol en positie binnen de vereniging VO-raad en krijgen een stevige adviesfunctie richting het bestuur. Deze adviezen zullen in veel gevallen ook breder beschikbaar worden gesteld of in discussie worden gebracht in de vereniging via bijvoorbeeld het Schoolleidersplatform (SLP) of de Ledenadviesraad (LAR).

De themacommissies richten hun eigen werkwijze in wat betreft het aantal bijeenkomsten per jaar en het tijdstip hiervan en vinden altijd plaats bij de VO-raad.

Er zijn na het vaststellen van het strategisch kader 2015 - 2020 vier nieuwe themacommissies gevormd:

  • Onderwijs dat recht doet aan de individuele talenten van leerlingen
  • Professionalisering van de schoolorganisatie
  • Bedrijfsvoering en modern werkgeverschap (inclusief cao)
  • Governance
     

De leden van de themacommissies

Bij de samenstelling is er op gelet dat de themacommissies bestaan uit zowel schoolleiders en bestuurders*, vertegenwoordigers van grote en kleine besturen bevatten en dat alle onderwijssoorten ‘aan boord’ zijn. De themacommissies bestaan allen uit ten minste tien leden die zijn benoemd voor de looptijd van het strategisch kader.

*de themacommissie governance bestaat geheel uit bestuurders

Themacommissie Onderwijs en Talentontwikkeling

De themacommissie heeft een stevige adviesfunctie aan het bestuur over de inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs met thema’s zoals bijvoorbeeld talentontwikkeling, maatwerkdiploma, flexibilisering. Het is van belang om de vernieuwingen in het onderwijs te verbinden aan thema’s als output en outcome van het onderwijs. Daarom krijgt de themacommissie een expliciete rol in de issues rondom onderwijskwaliteit; kwaliteit zoals dat ook bijvoorbeeld door de Inspectie wordt ‘gemeten’ in het onderwijsresultatenmodel.

Dhr. Mr. Theo Bekker
lid CvB Landstede in Zwolle

Mw. Nan Botting
plaatsvervangend rector Corlaer College in Nijkerk

Mw. Astrid Buijs
rector Fioretti College in Lisse

Mw. Marcella Engbrenghof
rector OSG De Hogeberg in Den Burg

Dhr. Bart de Grunt
rector Rembrandt College in Veenendaal

Dhr. Artho Jansen
bestuurder Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland

Dhr. Léon Lucas
voorzitter centrale Directie Candea College in Duiven

Dhr. Harmen Neidig
conrector/plv. rector Pallas Athene College in Ede

Dhr. Dick van Meeuwen
lid College van Bestuur Van Lodenstein College in Kesteren

Dhr. Henk van Ommen
rector/bestuurder Het Baarnsch Lyceum in Baarn

Dhr. Zegert Vis
Directeur Staring College in Lochem

Dhr. John Hausmans
bestuursvoorzitter LVO Weert /Cranendonck

Mevr. Mariet van Goch
bestuursvoorzitter Oranje Nassau College

Themacommissie Professionalisering van de schoolorganisatie

De themacommissie adviseert het bestuur van de VO-raad over leraar-gerelateerde thema’s maar ook over de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders. De adviezen kunnen gegeven worden op politiek-strategisch niveau maar ook op themagericht, doelgroepgericht, sectoraal en organisatieniveau, maar niet op operationeel niveau.

Dhr. Harry van Alphen 
lid CvB Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Dhr. Martin van den Berg 
Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs

Dhr. Kees van Bergeijk
Martinus College

Dhr. Tjeerd  Biesterbosch
Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en omgeving

Dhr. Niek Bootsma
lid College van Bestuur stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg
rector Beatrix College in Tilburg

Mw. Erika Diender-van Dijk
voorzitter CvB De Gelderse Onderwijsgroep Quadraam

Mw. Ina Everts
directeur havo/vwo CSG Liudger

Dhr. Chris Flikweert
voorzitter College van Bestuur Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem

Dhr. Hans Freitag
bestuurder Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci in Leiden

Dhr. Henri Hammink
voorzitter centrale directie Scholengroep Carmel in Hengelo

Dhr. Gert ten Hove
directeur CSG Noordik 

Dhr. Ad van Kemenade
directeur-bestuurder Udens College

Dhr. Bert Kozijn 
rector Hermann Wesselink College

Dhr. Barry Lommen
bestuurder Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad

Dhr. Ton Roelofs
lid algemene directie Penta College CSG in Spijkenisse

Dhr. Bert Vogel
voorzitter College van Bestuur Calvijn College in Goes

Dhr. Ewald Weiss
voorzitter CvB St. Openbaar VO Progresso

Mw. Marjolein Willemsen
voorzitter College van Bestuur VOCA en OPOCK in Capelle aan de IJssel

Themacommissie Bedrijfsvoering, modern werkgeverschap en cao

Deze themacommissie adviseert over een breed scala aan onderwerpen met een financieel stempel en dossiers zoals bekostiging, professionalisering van de bedrijfsvoering en huisvesting.

Dhr. Gabri Maessen
rector/bestuurder Dorenweerd College/Coöperatie VO Doorwerth

Dhr. Gert-Jan Heijboer
bestuurder Wartburg College in Rotterdam

Dhr. Frans Ebskamp
bestuurder Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs in Nijmegen

Dhr. Ferdinand Vinke
bestuurder Winkler Prins in Veendam

Dhr. Stan Poels
bestuurder CVO Groep in Zeist

Mw. Monique Smits
bestuurder Achterhoek VO in Doetinchem

Mw. Marja de Jonge
bestuurder RSG Simon Vestdijk in Harlingen

Dhr. Peter van Laarhoven
bestuurder VO Haaglanden in Den Haag

Dhr. Ton Heijnen
directeur-bestuurder Trinitas College in Alkmaar

Dhr. Hans de Deugd
directeur bedrijfsvoering Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem

Dhr. Bert Lunshof
directeur bedrijfsvoering Metameer Stevensbeek/Boxmeer

Dhr. Ad Slob
rector Parcival College in Groningen

Dhr. Henri Winter
directeur bedrijfsvoering en control Scholengroep Rijk van Nijmegen

Themacommissie Governance

De Themacommissie Governance agendeert onderwerpen rondom governance zoals het ontwikkelen van een aanspreekcultuur, horizontale verantwoording en rolverdeling bestuurder en toezichthouder.

De themacommissie Governance houdt zich onder meer bezig met het ontwikkelen van aanspreekcultuur, horizontale verantwoording en de rolverdeling bestuurder en toezichthouder.

Dhr. Kees Klapwijk
bestuurder-directeur Gereformeerde scholengemeenschap Randstad in Rotterdam

Dhr. Michel Dankers
voorzitter College van Bestuur Elde College, stichting VO Regio Schijndel in Sint Michielsgestel

Mw. Marieke Dekkers
lid College van Bestuur Samenwerkingsverband Koers VO

Dhr. Willem de Potter
voorzitter College van Bestuur St. v. Onderwijs op Reformatorische Grondslag (Van Lodenstein College) in Amersfoort, Barneveld, Ede, Hoevelaken, Kesteren

Dhr. Daan Zwaneveld
voorzitter College van Bestuur Stichting CVO Woerden/Kalsbeek College in Woerden

Mw. Maria van Hattum (voorzitter themacommissie)
lid College van Bestuur Achterhoek VO

Mw. Doetina van Kelle
voorzitter College van Bestuur Stichting Markland College in Oudenbosch

Mw. Truus Vaes
voorzitter College van Bestuur Iris Zuid Kennemerland in Haarlemmermeer

Dhr. Ad L'Herminez
lid algemene directie Trevianum in Sittard

Dhr. Erik Holtslag
directeur-bestuurder bij Panta Rhei

Dhr. Marcel Klaverkamp
bestuurder CVO Noord-Friesland in Dokkum

Mw. Judith Steenvoorden
voorzitter College van Bestuur Stichting Zaam in Amsterdam, Zaandam, Monnickendam