Medewerkers

Op het bureau van de VO-raad werken ruim 80 mensen op het gebied van belangenbehartiging, ondersteuning van leden, de organisatie van projecten en evenementen, het ontwikkelen van beleidsrichtingen en communicatie.